นายกฯแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2562 ทั้ง 2

วันนี้ (28 ม.ค. 2563) เวลา 15.00 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2562 จำนวน 2 ราย พร้อมคู่สมรส เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

โดยนายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2562 จำนวน 2 ราย ได้แก่ (1) สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ราล์ฟ เอฟ ดับเบิ้ลยู บาร์เทนชลากเกอร์ (Professor Dr. Ralf F.W. Bartenschlager) (2) สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ เดวิด เมบี (Professor David Mabey) ซึ่งผลงานของทั้งสองท่านถือเป็นคุณูปการที่สำคัญยิ่งต่อประชากรโลก วงการแพทย์และสาธารณสุขโลก พร้อมเน้นย้ำว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของประชาชน สนับสนุนการวิจัยและพัฒนายารักษาโรค รวมถึงวัคซีน ตลอดจนการเข้าถึงยาและวัคซีนอย่างปลอดภัยตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเป็นนโยบายด้านสาธารณสุขของไทย และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังให้ความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของคนในชาติ จะเห็นได้จากนโยบายการปฏิรูปด้านสาธารณสุข และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขระยะยาว

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับทั้งสองประเทศมีอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในด้านความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเทคโนโลยี ที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ โดยไทยพร้อมความร่วมมือเพื่อประโยชน์โดยรวมของประชาชนในโลก

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close