พม.เปิดขั้นตอนรับเด็กถูกทิ้งเข้าสถานสงเคราะห์

ปลัด พม. เปิดสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท จ.นนทบุรี เผยขั้นตอนรับเด็กถูกทิ้งเข้าสถานสงเคราะห์ หลังหญิงสาวนำลูก 2 ขวบ ไปทิ้งไว้ที่หน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เปิดเผยถึงกรณีการนำเสนอข่าวหญิงรายหนึ่งได้นำลูกสาวอายุประมาณ 2 ขวบ ไปทิ้งไว้ที่หน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี พร้อมกับจดหมายเขียนไว้ว่า ยกให้สถานสงเคราะห์ดูแลอย่างถาวร เพราะไม่สามารถดูแลได้ ซึ่งขณะนี้ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี สังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงดังกล่าวตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

นายปรเมธี ทั้งนี้ กระทรวง พม. จึงได้เปิดสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัด ดย. เพื่อให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมขั้นตอนในการรับเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคมเข้ามาอยู่ในสถานสงเคราะห์ ตลอดจนการส่งต่อเข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์แยกตามเพศและช่วงอายุ เพื่อเตรียมพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมเพื่อการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป ซึ่งการดำเนินการช่วยเหลือดังกล่าวจะดำเนินการตามขั้นตอนภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า สำหรับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด มีภารกิจสำคัญในการให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และสตรี ที่ประสบปัญหาทางสังคมในภาวะวิกฤติ ด้วยการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพและจัดบริการสวัสดิการสังคม อาทิ การให้สถานที่พักพิงชั่วคราวและปัจจัยสี่ อีกทั้งเป็นสถานแรกรับเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และเป็นสถานพักพิงชั่วคราวตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีการบูรณาการและปฏิบัติงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

 

ข่าวน่าสนใจ

Close