คค.จ่อชงแก้กฎกระทรวงเพิ่มความเร็วรถยนต์

กระทรวงคมนาคม เตรียมชง คจร. แก้กฎกระทรวง 2 ฉบับ เพิ่มอัตราความเร็วสูงสุดของรถยนต์ที่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการแปรนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงคมนาคมไปสู่การปฏิบัติว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการปรับเพิ่มอัตราความเร็วของรถยนต์ทุกประเภทบนถนน 4 ช่องจราจรขึ้นไป จากไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นร่วมกันว่า ควรนำแนวทางการปรับแก้กฎกระทรวงในการกำหนดอัตราความเร็วสูงสุดของรถยนต์ตามพรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และพรบ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก หรือ คจร. ปรับกฎหมายทั้ง 2 ฉบับให้สอดคล้องกัน เพื่อพิจารณาตามประเภทของถนนในการจำกัดความเร็วเพื่อความปลอดภัย โดยยืนยันว่าการปรับแก้กฎกระทรวงครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการอนุญาตให้เพิ่มความเร็วในทันทีทุกเส้นทาง แค่หากถนนเส้นใดพร้อมก็จะดำเนินการได้ก่อน

อย่างไรก็ตาม จากผลการสำรวจความคิดเห็นของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ผ่านทาง Social Media จำนวน 640 ตัวอย่าง พบว่าประชาชนร้อยละ 71 เห็นด้วยให้มีการเพิ่มความเร็วเป็น 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และร้อยละ 29 ไม่เห็นด้วยในการเพิ่มความเร็วเป็น 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะเห็นว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางถนน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close