ปลัดกทม.เผยรู้ผลจัดเก็บกระทง7โมงพรุ่งนี้

ปลัดกทม. ตรวจเยี่ยมจัดเก็บกระทง ปี 62 ทราบผลจัดเก็บเวลา 07.00 น. วันรุ่งขึ้น

นางศิลปสวย ระวีแสงสรูย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเก็บกระทงในเทศกาลลอยกระทง ปี 2562 ว่า กทม.ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บกระทงในเทศกาลลอยกระทง ปี 2562 ในทุกพื้นที่ ประกอบด้วย สำนักสิ่งแวดล้อมจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงบริเวณวัดโยธินประดิษฐ์ (สุดเขตบางนา) ระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร สำนักการระบายน้ำ จัดเก็บกระทงในคูคลองและบึงรับน้ำ และสำนักงานเขต จัดเก็บกระทงในสวนสาธารณะและพื้นที่จัดงานในเขต สําหรับการจัดเก็บกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยา สำนักสิ่งแวดล้อมจัดเจ้าหน้าที่จํานวน 203 คน ปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บกระทงตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 11 พ.ย.62 พร้อมทั้งจัดเตรียมเรือเก็บขยะจํานวน 40 ลํา ติดตั้งไฟส่องสว่างทุกลํา เรือกําจัดขยะและวัชพืชสําหรับบดอัดกระทงให้มีขนาดเล็กลง จํานวน 2 ลำ เรือขนขยะจํานวน 1 ลํา และรถบรรทุกเทท้าย จํานวน 9 คัน  โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ได้แก่ สะพานพระราม7 ถึงสะพานพุทธ, สะพานพุทธถึงสะพานกรุงเทพ, สะพานกรุงเทพถึงสุดเขตบางนา ซึ่งกระทงที่จัดเก็บได้จะลําเลียงขึ้นที่ปากคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร และท่าคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์ เขตราษฎร์บูรณะ เพื่อทำการคัดแยกกระทงโดยจะนำกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่าย ส่งไปยังโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ที่โรงงานขยะหนองแขม ส่วนกระทงโฟมและวัสดุที่ย่อยสลายยากจะถูกนำไปทำลายโดยการฝังกลบเพื่อรอการย่อยสลายต่อไป

ในส่วนของ สำนักการระบายน้ำเตรียมจัดเจ้าหน้าที่ พร้อมเรือเก็บขยะ และรถบรรทุก เตรียมพร้อมเก็บกระทงในคลองต่างๆ ตั้งแต่เวลา 24.00 น.เป็นต้นไปจนถึงเวลา 05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น (12 พ.ย.62)  เพื่อคืนความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และไม่ก่อให้เกิดน้ำเน่าเสียแก่แหล่งน้ำ คูคลอง

สำหรับการรวบรวมข้อมูลจำนวนกระทงสํานักสิ่งแวดล้อมจะรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง และวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นจะรายงานผลการจัดเก็บกระทงให้กับผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ ภายในเวลา 07.00 น. และจะรายงานผลผ่านเว็บไซด์ www.bangkok.go.th สื่อออนไลน์ และ แอปพลิเคชั่น “กทม. Connect” พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ หรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close