กท.โพลให้คะแนนรบ.แก้น้ำท่วม5.61-ชมบิณฑ์วีรบุรุษ

กรุงเทพโพลล์ ปชช. ให้คะแนนรัฐจัดการปัญหาน้ำท่วม 5.61เต็ม 10 ยกสถานการณ์สร้างความสามัคคี สร้างวีรบุรุษ แนะยกระดับเตือนภัย ห่วงหลังน้ำลดของแพงเศรษฐกิจตกต่ำ

“กรุงเทพโพลล์” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ถอดบทเรียนวิกฤตน้ำท่วม 62” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,189 คน ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ย.ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนให้คะแนนภาพรวมการบริหารจัดการของภาครัฐต่อวิกฤตน้ำท่วม 5.61จากคะแนนเต็ม 10 โดยการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ประสบภัยในการช่วยเหลือ น้ำท่วมมากที่สุด 5.81 คะแนน ขณะที่การจัดสรรงบ การใช้เงินบริจาคที่ได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้น้อยที่สุด 5.45 คะแนน

ทั้งนี้ ประชาชน ร้อยละ 80.7 ระบุ จากวิกฤตน้ำท่วม เห็นทำให้เห็นว่าสถานการณ์สร้างความสามัคคี การช่วยเหลือกัน การบริจาคของคนในสังคม, รองลงมาร้อยละ 63.7 เห็นว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ “บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” และร้อยละ 20.0 เห็นว่ามีการแสวงหาผลประโยชน์ คอร์รัปชั่น จากเหตุการณ์น้ำท่วม ส่วน ร้อยละ 69.8 เห็นว่าจะเกิดปัญหาหลังน้ำลดคือ เรื่องการทำกิน รายได้ของชาวบ้าน, ร้อยละ 52.6 งบประมาณในการเยียวยา ฟื้นฟู ไม่เพียงพอ ผู้ประสบภัยต้องกู้เงินเพิ่ม และร้อยละ 50.6 สินค้าแพง ร้อยละ 46.4 เศรษฐกิจตกต่ำ

อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 68.7 ประชาชนเห็นว่าภาครัฐควรมีมาตราการในการเข้าถึงประชาชน และความรวดเร็วด้านความช่วยเหลือให้มากขึ้น ร้อยละ 64.8 ควรจัดการเรื่องการบริหารจัดการน้ำ และเตรียมการระบายน้ำและร้อยละ 55.7 ควรยกระดับการแจ้งเตือนภัย การรับรู้ให้แก่ประชาชน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close