พม.เจ้าภาพงานเทศน์มหาชาติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พม. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) มอบหมายให้ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนกระทรวง พม. เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยพระเทพวิสุทธิดิลก วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร แสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์มหาพน 80 พระคาถา” ซึ่งงานดังกล่าวกระทรวง พม. เป็นเจ้าร่วมกับกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2562 ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ วันพรุ่งนี้ (21 ก.ย. 62) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก “กัณฑ์มหาราช 69 พระคาถา” ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ข่าวน่าสนใจ

Close