ผู้ว่าฯกทม.เปิดถ.หมายเลข8เชื่อมกำแพงเพชร6-ศูนย์ราชการ

ผู้ว่าฯ กทม. เปิดถนนหมายเลข 8 เชื่อมต่อ กำแพงเพชร 6 - ศูนย์ราชการ ช่วยลดการจราจรหนาแน่น

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการจราจรโครงการต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 (ถนนหมายเลข 8 )เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตถนนกำแพงเพชร 6 และถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้บริหารสำนักการโยธาผู้บริหารเขตหลักสี่และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักการโยธา ดำเนินโครงการก่อสร้าง ถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนกำแพงเพชร 6 หรือ ถนนหมายเลข 8 ซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อระหว่างถนนวิภาวดีรังสิต ถนนกำแพงเพชร 6 ผ่านศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ออกสู่ถนนแจ้งวัฒนะ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4 ช่องจราจร สองทิศทาง ความยาว 825 เมตร และก่อสร้างสะพานข้ามคลองจำนวน 2 แห่ง เพื่อข้ามคลองเปรมประชากร และคลองบางตลาด รวมทั้งก่อสร้างทางเท้า ราวกันตก บ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน วางท่อระบายน้ำและก่อสร้างรั้วถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์การข่าวสันติบาล เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

โดยการก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 จากถนนวิภาวดีรังสิต ถึง คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2 จากคลองเปรมประชากร ถึง คลองบางตลาด และช่วงที่ 3 จากคลองบางตลาด ถึงซอยแจ้งวัฒนะ 7 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการตามสัญญาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562

โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บอกว่า โครงการนี้เริ่มดำเนินการมาหลายปีแล้วจากการมีการเวนคืนพื้นที่ แต่สร้างจริงๆ 2 ปีเท่านั้น โดยระยะทางของถนนหมายเลข 8 สามารถล่นระยะทางให้กับการจราจรในพื้นที่ได้ ซึ่งจะเชื่อมถนนประชาชื่น แต่ยังข้ามไป ถนนวิภาวดีไม่ได้ โดยหลังจากนี้ก็จะประสานกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อขอทำถนนข้ามทางรถไฟ ให้ประชาชนได้ข้ามไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถนนวิภาวดีได้ง่ายขึ้น โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเพราะทางการรถไฟเรียกเงินมาถึง 70 ล้านบาท

ทั้งนี้หากดำเนินการได้แล้วเสร็จ ก็จะช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนนวิภาวดีได้มากขึ้น และรองรับรถได้ 30,000-40,000 คันต่อวัน เพราะรถที่จะเข้ามายังถนนประชาชื่นจะไม่ต้องไปอ้อมเข้าถนนวิภาวดีแล้วกลับรถมาอีก และหลังจากนี้ กทม. ก็จะทำถนนสาย 10 ที่จะเชื่อมศูนย์ราชการฯ ไปยังถนนประชาชื่น ช่วงซอยสามัคคี การประปานครหลวง ระยะทาง 1,800 เมตร และขยายถนนเลียบคลองประปา ประชาชื่น เพิ่มให้เป็น4ช่องการจราจร จากเดิมมีแค่ 2 ช่องการจราจร เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรที่แออัดได้

โดยจะนำเรื่องเข้าหารือในที่ประชุมสภา กทม. วันที่ 5 ก.ย. นี้ เพื่ออนุมัติงบประมาณการก่อสร้าง กว่า 200 ล้าน โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ซึ่งเชื่อว่าหากแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาการจราจรได้ วันละ 100,000 คัน

ทั้งนี้ เมื่อเปิดการจราจรโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 หรือถนนหมายเลข 8 จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางมาติดต่อราชการที่ศูนย์ราชการรวมถึงประชาชนที่มารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมต่อเชื่อมโยงโครงข่ายถนนสายหลักและสายรองบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ถนนกำแพงเพชร 6 ถนนแจ้งวัฒนะและถนนในบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น

ข่าวน่าสนใจ

Close