กรมฝนหลวงฯบินช่วยพื้นที่เกษตร

กรมฝนหลวงฯ สรุปแผนปฏิบัติการ 25 มิ.ย. 62 เป้าหมายช่วยพื้นที่การเกษตรตามร้องขอ เพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่กักเก็บน้ำ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สรุปปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562 จำนวน 10 หน่วย มีดังนี้

1. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 10:57 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.เชียงใหม่ และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ จ.เชียงใหม่(ดอยเต่า แม่แจ่ม ฮอด) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพล

2. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 11:17 น. เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.เพชรบูรณ์ ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์(หนองไผ่)

3. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 10:46 น. ป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.ชัยภูมิ จ.มหาสารคาม และ จ.ร้อยเอ็ด ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ จ.ชัยภูมิ(เนินสง่า) จ.มหาสารคาม(พยัคฆภูมิพิสัย ยางสีสุราช บรบือ) และ จ.ร้อยเอ็ด(ปทุมรัตต์ เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน เมืองสรวง)

4. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 10:21 น. เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสียงต่อการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค พื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.นครราชสีมา และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำมูลบน เขื่อนลำแชะ ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและพื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา(เมืองนครราชสีมา ปักธงชัย ชุมพวง ห้วยแถลง ลำทะเมนชัย) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำมูลบน เขื่อนลำแชะ จ.นครราชสีมา(ครบุรี)

5. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 10:37 น. เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง จ.ศรีสะเกษ และช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี ทำให้มีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณพื้นที่ประสบภัยแล้ง จ.ศรีสะเกษ(ไพรบึง ศรีรัตนะ ขุนหาญ) และพื้นที่การเกษตร จ.ศรีสะเกษ(กันทรลักษ์ น้ำเกลี้ยง เบญจลักษ์ โนนคูณ) จ.อุบลราชธานี(นาจะหลวย บุณฑริก เดชอุดม)

6. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 10:30 น. เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.สุรินทร์ และ จ.บุรีรัมย์ ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่ จ.สุรินทร์(ปราสาท เขวาสินรินท์ จอมพระ สนม ท่าตูม เมือง) และ จ.บุรีรัมย์(พลับพลาชัย กระสัง)

7. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 11:30 น. เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.สุพรรณบุรี จ.อุทัยธานี จ.สระบุรี จ.ชัยนาท จ.นครสวรรค์ และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียว ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี (เดิมบาง นางบวช ด่านช้าง) จ.อุทัยธานี(เมืองอุทัยธานี บ้านไร่ หนองขาหย่าง) จ.สระบุรี(หนองแค วิหารแดง) จ.ชัยนาท (เมืองชัยนาท หันคา หนองมะโมง สรรคบุรี วัดสิงห์ สรรพยา) จ.นครสวรรค์(ตาคลี) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำกระเสียว

8. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดราชบุรี บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 10:50 น. เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง อ่างเก็บน้ำบ้านลานคา อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งบริเวณพื้นที่ จ.ราชบุรี(เมืองราชบุรี สวนผึ้ง บ้านคา จอมบึง ปากท่อ โพธาราม บ้านโป่ง) จ.กาญจนบุรี(เมืองกาญจนบุรี ด่านมะขามเตี้ย ไทรโยค ท่าม่วง ท่ามะกา) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง อ่างเก็บน้ำบ้านลานคา อ่างเก็บน้ำเขาหัวแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี

9. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้ว บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 12:20 น. เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว จ.ฉะเชิงเทรา และเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่ จ.ปราจีนบุรี (ศรีมหาโพธิ กบินทร์บุรี) จ.สระแก้ว(ตาพระยา) จ.ฉะเชิงเทรา(สนามชัยเขต) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน

10. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลา บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 13:53 น. เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.พัทลุง และ จ.สงขลา ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ จ.พัทลุง(ป่าบอน) และจ.สงขลา(รัตภูมิ)

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close