กรมฝนหลวงแจงแผนการบิน24มิ.ย.

กรมฝนหลวง แจงแผนปฏิบัติการ 24 มิ.ย. 62 รวม 11 หน่วย พบอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 22 แห่ง มีปริมาณน้อยกว่า 30%

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จำนวน 11 หน่วย ซึ่งแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกประกาศเขตพื้นที่ภัยแล้ง ยังคงมีจำนวน 7 จังหวัด (รวม 25 อำเภอ 96 ตำบล 803 หมู่บ้าน) ประกอบด้วย จ.อุตรดิตถ์ เชียงราย น่าน ศรีสะเกษ มหาสารคาม ตราด และชลบุรี ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% ของปริมาณน้ำใช้การ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 22 แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 168 แห่ง

 

ขณะที่ กรมอุตุนิยมวิทยาได้แสดงแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก ได้แก่ จ.นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมาก ได้แก่ จ.พังงา กระบี่ ตรัง สตูล ซึ่งทางกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้นำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประกอบการวางแผนขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันด้วย

จากผลการตรวจสภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ จากสถานีเรดาร์ร้องกวาง จ.แพร่ สถานีเรดาร์อมก๋อย และสถานีเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา จ.เชียงใหม่ พบว่ามีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ 78% (อมก๋อย) 67% (ร้องกวาง) 91% (เชียงใหม่) ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 52% (อมก๋อย) 57% (ร้องกวาง) 75% (เชียงใหม่) และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ -1.0 (อมก๋อย) -2.1 (ร้องกวาง) -2.3 (เชียงใหม่) หน่วยปฏิบัติการฯ จ.เชียงใหม่ จึงได้ตัดสินใจขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร อ.ฮอด แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และ อ.เมือง ทุ่งหัวช้าง แม่ทา จ.ลำพูน รวมไปถึงพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สาน อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ และหน่วยปฏิบัติการฯ จ.ตาก จึงได้ตัดสินใจขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร อ.ทับคล้อ ดงเจริญ จ.พิจิตร และ อ.เมือง ชนแดน หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

พื้นที่ภาคกลาง จากผลตรวจสภาพอากาศของสถานีเรดาร์ตาคลี จ.นครสวรรค์ จะใช้เป็นข้อมูล ของหน่วยฯ ลพบุรี และราชบุรี พบว่ามีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ 84% ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 68% และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ -1.9 ซึ่งเข้าเงื่อนไขการปฏิบัติการฝนหลวง หน่วยปฏิบัติการฯ จ.ลพบุรี จึงได้ตัดสินใจขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากผลการตรวจอากาศของสถานีเรดาร์พิมาย จ.นครราชสีมา และสถานีเรดาร์บ้านผือ จ.อุดรธานี พบว่ามีความชื้นที่ระดับเกิดเมฆ 90% (พิมาย) 94% (บ้านผือ) ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 82% (พิมาย) 54% (บ้านผือ) และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ 0.5 (พิมาย) –3.3 (บ้านผือ) หน่วยปฏิบัติการฯ จ.ขอนแก่น จึงได้ตัดสินใจขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค อ.ลำทะเมนชัย โนนสูง คง จักราช ชุมพวง ห้วยแถลง พิมาย จ.นครราชสีมา และหน่วยปฏิบัติการฯ จ.สุรินทร์ ได้ตัดสินใจขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร จ.สุรินทร์ตอนบนพื้นที่ภาคตะวันออก จากผลการตรวจสภาพอากาศของสถานีเรดาร์สัตหีบ จ.ชลบุรี พบว่ามีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ 83% ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 71% และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ  -2.3 หน่วยปฏิบัติการฯ จ.สระแก้ว

จึงได้ตัดสินใจขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร อ.ท่าตะเกียบ สนามชัยเขต คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสียัด และพื้นที่ภาคใต้ ผลตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์พนม จ.สุราษฎร์ธานี และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา พบว่า มีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ 90% (พนม) 66% (สงขลา) ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 78% (พนม) 75% (สงขลา) และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ -0.2 (พนม) 0.8 (สงขลา) หน่วยปฏิบัติการฯ จ.สุราษฎร์ธานี จ.สงขลา จึงขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน เนื่องจากมีเมฆชั้นกลางชั้นสูงปกคลุมเป็นจำนวนมาก หากสภาพอากาศมีความเหมาะสมความจะขึ้นบินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทันที

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close