คนแห่ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายพ.ค.กว่า2แสนครั้ง

สำนักงานประกันสังคม เผย พ.ค.62 มียอดผู้ประกันตนมาใช้บริการทำฟันแบบ "ไม่ต้องสำรองจ่าย" แล้ว 220,418 ครั้ง รวมเป็นเงิน 153 ล้านบาท    

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดำเนินงาน ด้านสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมให้กับผู้ประกันตนตามโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาด้านทันตกรรม โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่าย ว่า ยอดผู้ประกันตนมาใช้บริการระบบทันตกรรมประกันสังคมแบบ “ไม่ต้องสำรองจ่าย” ล่าสุดเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา มียอดผู้ประกันตนมาใช้บริการแล้วกว่า 220,418 ครั้ง สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนไปแล้ว 153,069,552.60 ล้านบาท โดยข้อมูลตัวเลขผู้ประกันตนที่มาใช้บริการกรณีทันตกรรมดังกล่าว จะเห็นได้ว่าจำนวนการใช้สิทธิของผู้ประกันตนมีปริมาณที่สูงขึ้น แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในระบบจ่ายตรงให้กับสถานพยาบาลเอกชน/คลินิก รวมถึงสถานพยาบาลรัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมบริการแก่ผู้ประกันตน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประโยชน์ กรณีทันตกรรม อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด โดยไม่ต้องสำรองจ่ายในวงเงินไม่เกิน 900 บาทต่อคนต่อปี โปรดสังเกต ป้ายสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่า สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน”ไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับกรณีผู้ประกันตนเข้ารับบริการกรณีทันตกรรมในสถานพยาบาลที่ไม่ได้ทำความตกลงเรื่องการเบิกจ่าย ผู้ประกันตนสามารถนำหลักฐานประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประกันตนมายื่นต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ เพื่อขอรับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกันสังคมได้ภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่เข้ารับบริการที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์ ผู้ประกันตน มีปัญหาข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close