งาน“มิตรน้ำหมึก ผนึกสัมพันธ์๖๒-“สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย”รับรางวัลศรีบูรพา

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจัดงาน “มิตรน้ำหมึก ผนึกสัมพันธ์ ๖๒  ก้าวไปด้วยกัน..ให้ไกลกว่ารั้วบ้านของเรา  ...เปิดหัวใจสู่ขอบฟ้าใหม่ของวรรณกรรมไทย...“ โดย “สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย”  รับรางวัลศรีบูรพา ขณะที่ “อังคาร จันทาทิพย์ -อนุสรณ์ ติปยานนท์”  รับรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี ๒๕๖๒

บรรยากาศการจัดงาน “มิตรน้ำหมึก ผนึกสัมพันธ์ ๖๒  ก้าวไปด้วยกัน..ให้ไกลกว่ารั้วบ้านของเรา  …เปิดหัวใจสู่ขอบฟ้าใหม่ของวรรณกรรมไทย…“จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ หอศิลปกรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความอบอุ่น ซึ่งมีศิลปินแห่งชาติ นักเขียน ตลอดจนอดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และ สื่อมวลชน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดย นางกนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีพิธีมอบรางวัล ศรีบูรพา ประจำปี ๒๕๖๒ ให้กับ “สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย”

นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กล่าวว่า งานวรรณกรรมคืองานที่ผู้เขียนจะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดไปในเนื้อหาจนหลอมรวมกันเป็นเรื่องราวที่ตั้งใจนำเสนอ บางทีผู้เขียนมิอาจจะรับรู้ได้ว่าหัวใจตนเองนั้นเป็นเช่นไร แต่ตัวตนแห่งตนจะปรากฏออกมาให้ผู้อ่านได้ค้นหาเสมอ

นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  ยังกล่าวว่า การทำงานของสมาคมนักเขียนมีเป้าหมายหลักๆ ที่สำคัญอยู่ 3 ประเด็น  การนำนักเขียนไทยไปสู่สากล ซึ่งมีนักเขียนอีกไม่น้อยที่ ยังขาดโอกาส สิทธิประโยชน์ในงานเขียน สิทธิประโยชน์ที่มาพร้อมกันโลกยุคใหม่ สิทธิประโยชน์จะมีเพิ่มขึ้นมากมาย ที่มีมากกว่าตัวอักษร นักเขียนควรตระหนักสิทธิของตัวเอง โดยเฉพาะในเรื่องของลิขสิทธิ์ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง และการพัฒนาต่อยอดงานเขียน

ด้าน สินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย ผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพา คนที่ ๒๘ กล่าวว่า การได้รับประกาศเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพา ประจำปี ๒๕๖๒ คือการได้รับรางวัลสูงสุดในชีวิต เทียบเท่ากับการได้รับใช้อุดมการณ์สันติธรรมและประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ของปรีดี พนมยงค์ การทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในนามกลุ่ม และองค์กร และในนามส่วนตัว หากปราศจากการเกื้อหนุนจากเหล่ากัลยาณมิตรแล้ว งานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนที่หลากหลายย่อมไม่สามารถบรรลุผลได้สำเร็จได้ งานศิลปะเพื่อประชาธิปไตยสันติภาพความเป็นธรรมที่ได้ขับเคลื่อนมาโดยตลอดก็เช่นกัน ผู้ที่มีส่วนผลักดันให้ชีวิตมาถึงจุดนี้ ได้แก่ พี่น้องที่ส่งแรงสนับสนุนอันไพศาล จากหลายกลุ่ม ทุกกลุ่มมีส่วนได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ศิลปะจะส่งผลและมีพลังก็ต่อเมื่อทำให้มนุษย์ตระหนักและเห็นคุณค่าระหว่างกัน ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ชนชั้น ฐานันดรใดก็ตาม ศิลปะจะมีส่วนสลักโซ่ตรวนที่พันธนาการมนุษย์ให้สามารถยืนผงาดได้อย่างเต็มคน มีอิสรภาพ มีเสรีภาพ มีศักดิ์ศรี การต่อสู้ระหว่างความคิดเก่ากับความคิดใหม่ได้ดำเนินต่อไป ความคิดเก่าอาจทำให้สังคมหยุดชะงักได้ก็เพียงบางขณะ แต่ความจริงแล้วความคิดเก่าย่อมถูกแทนที่ด้วยความคิดใหม่ที่ก้าวหน้ากว่าเพราะสรรพสิ่งเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง เป็นกฎธรรมชาติ กฎแห่งความอนิจจัง นั่นคือ เบื้องต้น ท่ามกลาง และในที่สุดของชีวิต

อย่างไรก็ตาม ภายในงานยังมีการประกาศผลรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี ๒๕๖๒ Mekong River Literature Award 2019 (MERLA 2019) โดยคณะกรรมการตัดสินรางวัล ได้พิจารณาตัดสิน โดยมีเกณฑ์เป็นผลงานสร้างสรรค์ และทรงคุณค่าทางศิลปะ ผลงานได้รับการเสนอแนะโดยประเทศสมาชิก ผลงานจะต้องได้เกียรติมนุษยชาติ ให้ความสำคัญกับผลงานที่เขียนเกี่ยวกับประเทศและประชาชนของประเทศสมาชิก ในลำดับต้น และมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้าใจ ศรัทธา เชื่อมโยงวัฒนธรรมชุมชนของโลก ไม่ขัดแย้งกับกระแสการสร้างสันติสุข ความร่วมมือ มิตรภาพ และการพัฒนาไปร่วมกัน โดยมีมติให้นักเขียนจำนวน ๒ ท่าน ได้รับรางวัลวรรณกรรมแม่น้ำโขง ปี ๒๕๖๒ คือ ประเภทร้อยกรอง ได้แก่ นายอังคาร จันทาทิพย์ เจ้าของผลงานรวมกวีนิพนธ์ ‘หัวใจห้องที่ห้า’ ซึ่งได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี 2556 ส่วนประเภทร้อยแก้ว ได้แก่ นายอนุสรณ์ ติปยานนท์ เจ้าของผลงานหนังสือหลายเล่ม อาทิ ลอนดอนกับความลับในรอบจูบ, แปดครึ่งริคเตอร์, จุงกิงเซ็กซ์เพรส, เพลงรักนิวตริโน

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวมีการมอบรางวัลเป็นประจำทุกปี โดยเจ้าภาพจะหมุนเวียนในประเทศสมาชิก ประเทศละ ๑ ปี ซึ่งในปี ๒๕๖๒ นี้ ประเทศพม่าได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ

ข่าวน่าสนใจ

Close