ปลัด มท. ศิลปินเพลงลูกกรุง เตรียมเข้ารับพุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ปลัด มท. ศิลปินเพลงลูกกรุง เตรียมเข้ารับพุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาจุฬาฯ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีมติมอบปริญญาดุษฏีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ พศ. 2562 ให้แก่พระเถระ ข้าราชการชั้น ผู้ใหญ่ ศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ ฯลฯ โดยในปีนี้ได้มีมติมอบปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คนปัจจุบัน, นายศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ศิลปินนักร้องเพลงลูกกรุง เลขาธิการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และ อ.คฑา ชินบัญชร นักพยากรณ์ชื่อดัง ก็สำเร็จการศึกษา พุทธศาสตร์ดุษฏีบบัณฑิตในปีนี้ด้วย

โดยทั้งหมดจะเข้ารับ ประทานปริญญา จาก สมเด็จพระอริยวงศาคนญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ในวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 นี้ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา

ข่าวน่าสนใจ

Close