เปิดอบรมผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทั่วปท.27พ.ค.นี้

กรมการแพทย์แผนไทยฯ เตรียมเปิดอบรมผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์ พร้อมกันทั่วประเทศ 27 พ.ค. นี้

นายแพทย์สรรพงศ์ ฤทธิรักษา รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เปิดอบรมผู้มีสิทธิ์สั่งใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านฯ ระดับเขตบริการสุขภาพ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขตทั่วภูมิภาค เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในการจัดการอบรมทั้งเขตบริการสุขภาพ 12 เขต และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 3 กลุ่ม ได้แก่ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ และหมอพื้นบ้านตามพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ มีใบเวชกรรมไทย ตามมาตรา 33(1)(ค) จำนวนเป้าหมาย เขตสุขภาพละ 150 คน ส่วนกลาง จำนวน 200 คน รวมทั้งสิ้น 2,000 คน โดยจะจัดอบรมพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

โดยหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสภาการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วยรายวิชากฎระเบียบ ข้อบังคับ การรายงานใบสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (ย.ส.5) และความรับผิดชอบทางกฎหมาย , การเฝ้าระวังความปลอดภัยการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ , ความรู้พื้นฐานของพืชสมุนไพร , ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (16 ตำรับ) , หลักการและแนวทางการปรุงยาเฉพาะราย

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยต่อไป

 

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close