แพทย์แนะนำตรวจสุขภาพตาห่างไกลจากต้อหิน

โรงพยาบาลราชวิถีแนะนำประชาชนในวัยอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรหมั่นตรวจดวงตา เพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นในโรคต้อหิน

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคตาในผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่ทุกคนควรตระหนัก เนื่องจากประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คาดว่าจำนวนผู้สูงอายุจะมีประมาณ 14.4 ล้านคน  ในปี 2568 หรือเพิ่มขึ้นร้อนละ 20 ของประชากร และพบว่าส่วนใหญ่แล้ว ผู้สูงอายุมักมีปัญหาสายตาเลือนราง เริ่มมองไม่เห็น ส่วนหนึ่งมาจากโรคต้อหิน ซึ่งเป็นสาเหตุตาบอดอันดับที่สองรองจาก โรคต้อกระจก อาการโดยทั่วไป ในผู้ป่วยระยะแรกมักไม่มีอาการบ่งบอกชัดเจน แต่จะสังเกตตัวเองได้จากการเริ่มมองเห็นแคบลงจากทางด้านข้างไปเรื่อยๆ และหากไม่รีบรักษาอาจสูญเสียการมองเห็นอย่างช้าๆ จนไปสู่การตาบอดในที่สุด

นายแพทย์บุญส่ง วนิชเวชารุ่งเรื่อง นายแพทย์เชี่ยวชาญ สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคต้อหินที่พบได้บ่อยที่สุดคือต้อหินชนิดเรื้อรัง หรือต้อหินปฐมภูมิ โดยจะสูญเสียการมองเห็นบริเวณรอบนอกของลานสายตา การมองเห็นจะแคบลงจนเสมือนมองผ่านท่อ เมื่อเกิดจุดบอดขึ้นในลานสายตาของผู้ป่วยและขยายตัวขึ้น ทำให้ผู้ป่วยมีขอบเขตในการมองเห็นแคบลง หากรักษาไม่ทันการณ์ ผู้ป่วยอาจสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้ ส่วนต้อหินอีกชนิดที่พบได้น้อยกว่า คือ ต้อหินชนิดเฉียบพลัน ซึ่งจะทำให้ตามัวลง ตาแดง มีอาการปวดตาอย่างรุนแรง เนื่องจากความดันในลูกตาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเป็นโรคต้อหิน โอกาสสูญเสียการมองเห็นขึ้นอยู่กับสาเหตุ และการพบจักษุแพทย์ ได้ทันการหรือไม่ ซึ่งตัวโรคต้อหินอาจเกิดการสูญเสียการมองเห็นเพียงชั่วคราว หรือถาวรก็ได้ ดังนั้นหากสังเกตเห็นความผิดปกติ เช่นมองเห็นภาพไม่ชัด การมองเห็นแคบลง มีอาการปวด เคือง แดง ให้รีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แท้จริง โรคทางตาที่น่าวิตกในผู้สูงอายุมักคิดว่า เกิดจากความเสื่อมถอยของร่างกายตามวัย ทำให้ส่วนใหญ่มาพบแพทย์ช้า มักมีอาการที่รุนแรง ยากต่อการรักษาไปแล้ว การดูแลและป้องกันโรคต้อหินนี้ทำได้โดย ตรวจสายตาอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคต้อหิน มีประวัติใช้ยากลุ่มสเตียรอยด์ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายเพื่อช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น และไม่ควรเล่นกีฬาที่ต้องห้อยศีรษะซึ่งจะทำให้ความดันตาเพิ่มขึ้น ในส่วนของการรักษา สามารถทำได้ทั้งหมด 3 วิธี คือรักษาด้วยยา รักษาด้วยแสงเลเซอร์ และรักษาด้วยการผ่าตัด ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคต้อหิน และระยะความรุนแรงของโรค

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close