เขตมีนบุรีคุมเข้มป้องกันไข้เลือดอก

เขตมีนบุรี เตรียมลงพื้นที่ 25 เม.ย. คุมเข้มข้นรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้กำหนดจัดแผนลงพื้นที่รณรงค์เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชนที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น โดยในวันที่ 25 เม.ย. 2562 นี้ กำหนดลงพื้นที่ ณ ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญถ.ราษฎร์อุทิศเขตมีนบุรี เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกสารเคมีทำลายลูกน้ำยุงลาย ตลอดจนบริการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงตัวแก่และแจกประกาศสำนักงานเขตมีนบุรีแจ้งเตือนระวังโรคไข้เลือดออกเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวน

โดยความร่วมมือของสำนักงานเขตมีนบุรี ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี อาสาสมัครสาธารณสุขเขตมีนบุรี (อสส.) สถานศึกษาในพื้นที่ และคณะกรรมการชุมชน เพื่อร่วมกันลดอัตราการเจ็บป่วยและ การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างจริงจัง โดยมีแผนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงหน้าฝนนี้ทั้งนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2540 7156 ต่อ 6668 และศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี โทร. 0 2540 7154

ข่าวน่าสนใจ

Close