6วันสงกรานต์เกิดเหตุ3,068ครั้งดับ348เจ็บ3,176

ศปถ. สรุป 6 วันสงกรานต์ เสียชีวิต 348 ราย เจ็บ 3,176 คน ตายมากสุดมี 2 จังหวัด 15 ศพ สาเหตุเกิดจากเมาแล้วขับ ขณะ 5 จังหวัดไร้ตาย

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 16 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 6 ของการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เกิดอุบัติเหตุ 367 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 42 ราย ผู้บาดเจ็บ 381 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ ขับรถเร็ว ร้อยละ 30.25 รองลงมาเป็นดื่มแล้วขับ ร้อยละ 27.79 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.84

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 6 วันตั้งแต่วันที่ 11- 16 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 3,068 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 348 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,176 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดตรัง พังงา แม่ฮ่องสอน สุโขทัย และอ่างทอง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 119 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี นครราชสีมาจังหวัดละ 15 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 126 คน

อย่างไรก็ตามในวันนี้ ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับจากภูมิลำเนามาถึงกรุงเทพฯเรียบร้อยแล้ว แต่อาจมีบางส่วนที่ยังคงเดินทางอยู่ทาง ศปถ. ได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนทุกเส้นทางอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟทุกแห่ง ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะให้เข้มงวดต้รวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ รวมถึงกวดขันไม่ให้มีรถเสริมที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close