5วันสงกรานต์ตาย297เจ็บ2,807อุดรสูงสุด14ศพ

ศปถ. สรุป 5 วันสงกรานต์ ดับ 297 เจ็บ 2,807 อุดรฯสูงสุด 14 ศพ สาเหตุเกิดจากเมาแล้วขับ มี 8 จังหวัดไร้ตาย

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ในฐานะประธานแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 15 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร เกิดอุบัติเหตุ 472 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 54 ราย ผู้บาดเจ็บ 494 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ ดื่มแล้วขับร้อยละ 40.68 ขับรถเร็ว ร้อยละ 27.54 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 78.85

ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,040 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,308 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 1,092,735 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 235,838 ราย ความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 64,926 ราย ไม่มีใบขับขี่ 57,452 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่จังหวัด เชียงใหม่ 26 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่จังหวัด ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก มหาสารคาม อุบลราชธานี จังหวัดละ 3 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 27 คน

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 5 วันตั้งแต่วันที่ 11- 15 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 2,702 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 297 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,807 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ตายเป็นศูนย์) มี 8 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 104 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี 14 รายและจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 104 คน

ทั้งนี้ นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า ได้มีการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ โดยการให้เป่าทางลมหายใจและในส่วนของผู้ที่ไม่สามารถเป่าได้ก็จะใช้วิธีการเจาะเลือด ซึ่งตั้งแต่วันที่ 11 -15 เม.ย. มีผู้ขับขี่ที่ถูกส่งไปเจาะเลือดแล้วทั้งหมด 1,814 รายในจำนวนนี้มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดร้อยละ 51 และในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีพบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถึงร้อยละ 33 ดังนั้นร้านค้าต้องไม่ขายสุราให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีและผู้ที่เมาสุรา ไม่ขายในสถานที่ห้ามขายและไม่ขายนอกเวลา เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุช่วงทางบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้การดูแลประชาชนที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาและกลับจากการท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร และจิตอาสา โดยย้ำว่า ผู้ขับขี่สาธารณะต้องมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นศูนย์คือต้องห้ามดื่มอย่างเด็ดขาด ขณะเดียวกันเดียวกันกระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรแพทย์และพยาบาลขึ้นเวรเต็ม 100 % รวมถึงเตรียมเวชภัณฑ์และเลือดเกิน 110% เพื่อดูแลประชาชน

อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการดื่มสุราแล้วบุกเข้ามาภายในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นการรบกวนการทำงานของบุคลากรและอาจ ทำให้คนป่วยได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้อีกด้วย จึงต้องขอความเห็นใจและกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจและอัยการ อย่างไรก็ตามในการป้องกันผู้เมาสุราบุกรุกนั้น ไม่สามารถปิดโรงพยาบาลห้ามไม่ให้คนเข้ามาได้ แต่มีการเน้นเรื่องการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยการล็อคประตู และเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการปกป้องเจ้าหน้าที่และปกป้องผู้ป่วย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close