กะปิเทพาของดีเมืองสงขลา…สร้างรายได้สร้างชุมชนเข้มแข็ง

ชมรมสื่อบ้านนอก มูลนิธิปิดทองหลังพระ นำคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อดูความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธผลิตกะปิคุณภาพ ที่เกิดจากการรวมกลุ่มเพื่อให้ชาวบ้านได้มีกิจกรรมทำร่วมกันจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินค้าเป็นเอกลักษณ์ มีการจัดส่งจำหน่ายทั่วประเทศ

นางสุนีย์ หัดขะแจ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธ

นางสุนีย์ หัดขะแจ ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธ กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธ เกิดจากการรวมตัวกันของแม่บ้านทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิม 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 2 และ7 ใน ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา ที่มีพื้นที่อยู่ติดทะเลชาวบ้านเกือบทุกหลังคาเรือนประกอบอาชีพประมง ซึ่งเดิมทีชาวบ้านได้มีการผลิตกะปิเพื่อจำหน่ายอยู่แล้ว แต่ต่างคนต่างทำและทำกันในครัวเรือน ต่อมาในปี 2530 ได้เริ่มมีการรวมกลุ่มแม่บ้านมาทำกะปิ จนถึงปี 2545 ได้ขอที่ราชพัสดุสร้างสถานที่ผลิตกะปิของกลุ่มโดยได้รับการสนับสนุนจากกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกจำนวน 86 คน ผลิต กะปิ น้ำบูดูข้าวยำ และมีผลิตภัณฑ์ใหม่สุดคือ กะปิปรุงรสสำหรับทำข้าวคลุกกะปิ และกะปิผัดสะตอ ปัจจุบันได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และ มาตรฐานฮาลาล

ด้านการตลาดทางกลุ่มได้ส่งสินค้าให้พ่อค้าคนกลางไปจำหน่ายต่อ ทั้งนี้ยังได้จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเทรด เดอะมอลล์ทุกสาขา สนามบินหาดใหญ่ เป็นต้น

“ก่อนหน้านี้ราคากะปิจะมีราคาถูกประมาณ 50-60 บาท /กิโลกรัม เมื่อมีการเริ่มตั้งกลุ่ม มีนักวิชาการเข้ามาดูแลเรื่องความสะอาด  ทำให้ราคากะปิก็ดีขึ้นมีตลาดมากขึ้น รายได้ก็เพิ่มขึ้นด้วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นด้วย” 

“กะปิของกลุ่มจะมีกะปิชนิดเดียวไม่ได้แยกว่าเป็นกะปิแกงหรือกะปิน้ำพริก ทางกลุ่มการันตีว่ามีความอร่อยใช้กุ้งเคยล้วนๆ หมักกับเกลือ ไม่มีส่วนผสมของสารปรุง ลูกค้าที่ซื้อไปรับประทานติดใจในรสชาติ ทำให้มีลูกค้าประจำและหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ได้เริ่มทำการตลาดออนไลน์มีเฟซบุ๊ก และ ไลน์  “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธกะปิเทพา” เป็นช่องทางจำหน่ายอีกช่องทางหนึ่งด้วย”

นางสุนีย์ กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ทอดพระเนตรการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธ สมเด็จพระเทพฯ ทรงประกอบอาหารน้ำพริกกะปิ แกงเขียวหวานไก่ ผัดสะตอกุ้ง ซึ่งสร้างความปลื้มปีติให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธ และชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง

ในส่วนของกระบวนการผลิต นางสุนีย์ กล่าวว่า การทำกะปิทางกลุ่มจะมีการจ้างสมาชิกในกลุ่มผลิต 100 กิโลกรัม จ้าง 500 บาท/วัน และบรรจุ จ้าง 3 บาท/กระปุก โดย 1 ปีทำครั้งเดียว หมักไว้เพื่อจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี โดยปีที่ผ่านมาสามารถผลิตได้ 4-5 ตัน ขายกิโลกรัมละ 120 บาท สร้างรายได้กว่า 400,000 บาท ได้กำไร 69,000 บาท ซึ่งนำมาปันผลให้กับสมาชิกที่ถือ โดยสมาชิกจะถือหุ้นละ 100 บาท ได้สูงสุด 2,000 บาท หรือ 20 หุ้น

“โดยการทำกะปิทางกลุ่มยังขาดการสืบทอดภูมิปัญญาของเยาวชน อีกทั้งเพราะกุ้งเคยจะมีเพียงช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน” 

สำหรับขั้นตอนการทำกะปิ

  • ทำความสะอาดกุ้งเคย คลุกเคล้ากับเกลือไอโอดีน หมักไว้ 1 คืน
  • นำตากแดด 1 วัน
  • นำที่ตากไว้มาบด หมักไว้ในโอ่ง  1 อาทิตย์
  • นำมาตาก 1 วัน
  • นำเข้าเครื่องบดอีกรอบให้ละเอียด
  • นำบรรจุไว้ในโอ่งหมัก 6 เดือน
  • บรรจุใส่กระปุก พร้อมจำหน่าย

โดยสัดส่วนกุ้งเคย 100 กิโลกรัม ต่อ เกลือ 15 กิโลกรัม จะได้กะปิประมาร 40-45 กิโลกรัม

ข่าวน่าสนใจ

Close