สบส.เตือน5พฤติกรรมเสี่ยงหน้าร้อนแนะสุขบัญญัติ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ( สบส.) เตือน 5 พฤติกรรมเสี่ยงช่วงฤดูร้อน แนะสุขบัญญัติใช้ลดเสี่ยง และเลิกสูบบุหรี่เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ( สบส.) กล่าวว่า ช่วงนี้หลายพื้นที่มีอากาศร้อนจัด ห่วงใยประชาชนอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงเกิดโรคและภัยต่อสุขภาพ คือ 1) เสี่ยงต่อภาวะอ้วนและโรคเบาหวาน ถ้ามีพฤติกรรมในการดื่มน้ำหวาน น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง ขนมหวาน และผลไม้รสหวานจัดเป็นประจำ 2) เสี่ยงไฟไหม้ จากการเปิดพัดลมทิ้งไว้นานๆ ลืมปิดก่อนออกจากบ้าน อากาศที่แห้งและร้อนในช่วงนี้ทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย 3) เสี่ยงเด็กจมน้ำจากการแอบไปเล่นน้ำตามลำพังในช่วงปิดเทอม และการท่องเที่ยวทะเล น้ำตก ช่วงฤดูร้อน โดยขาดการระมัดระวัง 4) เสี่ยงต่อการเกิดโรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษ ติดเชื้อจากการรับประทานอาหารปรุงไม่สุก อาหารสุกๆ ดิบๆ ไม่สะอาด และ 5) เสี่ยงมีปัญหากระทบกระทั่งจากการใช้อารมณ์ เนื่องจากอากาศร้อนส่งผลกระทบทางอ้อมต่อสุขภาพจิต โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเครียด มีปัญหาส่วนตัวอยู่แล้ว อาจเพิ่มความเครียดให้สูงขึ้น ทำให้อารมณ์หงุดหงิด โมโหง่าย ใจร้อน และขาดสติ

นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กล่าวว่า ประชาชนควรดูแลสุขภาพตนเองในช่วงหน้าร้อน เพื่อลด 5 พฤติกรรมเสี่ยงหน้าร้อน ด้วยการนำหลักสุขบัญญัติมาปฏิบัติ ดังนี้ 1) ดื่มน้ำเปล่า แทนน้ำหวาน น้ำอัดลม ลดเสี่ยงอ้วน โรคเบาหวาน อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว 2) ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ระมัดระวังอุบัติภัยจากไฟไหม้ ด้วยการตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชำรุด โดยเฉพาะพัดลมที่มีการใช้งานหนักในช่วงอากาศร้อนและมีอายุการใช้งานมานาน อย่าเปิดทิ้งไว้นานๆ ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กก่อนออกจากบ้าน 3) ระมัดระวังเด็กจมน้ำ ดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดในช่วงปิดเทอม 4) เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงใหม่ๆ เนื้อสัตว์ที่ปรุงสุก และไม่มีแมลงวันตอม 5) ฝึกฝนการใช้สติควบคุมอารมณ์ จะช่วยยับยั้งปัญหาการกระทบกระทั่งที่อาจลุกลามรุนแรงได้ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และหาเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพที่น่าสนใจได้ที่เว็บไซต์คลังความรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (http://healthydee.moph.go.th)

 

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close