แจงเชียงใหม่ฝุ่นสูงอันดับ1ดัชนีวัดคนละชนิด

ผ.อ.ทรัพยากรธรรมชาติ แจ้งหวัดเชียงใหม่ แจงปมกรณีค่าฝุ่นเชียงใหม่สูงอันดับ 1 โลก ชี้ดัชนีวัดคนละมาตรฐาน

นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (ทสจ.เชียงใหม่) เปิดเผย สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงกรณีข่าวค่าคุณภาพอากาศ(AQI.)จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกตามแอพพลิเคชั่นAirVitual ว่าแอป Airvitual. เป็นเอกชนดำเนินการรายงานคุณภาพอากาศจัดอับดับคุณภาพอากาศจากเมืองใหญ่ทั่วโลก 6 ทวีป 85 เมือง ประเทศไทยใช้จังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ สองแห่ง โดยค่า AQIที่คิดใช้มาตรฐาน US index ซึ่งมีค่าต่างจากที่กรมควบคุมมลพิษ Air4thai ใช้ การคำนวณค่า AQI ของ Airvitual ใช้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่ 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เป็นตัวคิดใน

ขณะที่ ไทยAqi ใช้ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ที่ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทำให้ค่า AQI ของ Airvitual จะสูงกว่าของ Air4thai ในห้วงเวลาและสถานที่เดียวกัน และ Airvitual ใช้ค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง แต่ Air4thai ใช้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง

ดังนั้นค่าAQI ของเชียงใหม่ที่ขึ้นสูงเป็นอันดับ 1 ตามที่ Airvitual จัดอันดับ แต่ค่ามาตรฐานที่ใช้ยังคลาดเคลื่อนกับสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันของแถบอเมริกาและยุโรป ที่ใช้ US index และในความเป็นจริงในวันเวลาที่เชียงใหม่เป็นอันดับ 1 นั้น มีอีกหลายพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีค่า AQI สูงกว่าเชียงใหม่ และยังมีข้อสังเกตเชิงวิชาการด้วยว่าฝุ่นละอองทั้งจุดกำเนิด กิจกรรม ชนิดของฝุ่นละอองและการพัฒนาของแต่ละประเทศที่อยู่ต่างทวีปกันรวมทั้งทวีปเดียวกันก็แตกต่าง การนำ  AQI ตาม US index มาใช้จะเหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close