กทม.ย้ำทุกเขตอำนวยสะดวกลต.ล่วงหน้า

ปลัด กทม. เผย ย้ำทุกเขตอำนวยความสะดวกผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเต็มที่

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562  พร้อมจัดหน่วยเลือกตั้งจำลอง เพื่อสาธิตวิธีการเตรียมหน่วยเลือกตั้งอย่างถูกต้องให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ปลัดกรุงเทพมหานคร  เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งของสำนักงาน เขตทั้ง 50 สำนักงานเขต  เกี่ยวกับการจัดการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ที่ กกต. กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17 มี.ค. 62 เวลา 08.00 – 17.00 น. เพื่อให้เขตต่างๆ สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าให้ได้รับความสะดวกมากที่สุด  เนื่องจากการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้กรุงเทพมหานครมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 928,789 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งล่าสุดประมาณ 20 – 30 %  และมีเขตทีมีผู้มาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามากกว่า 10,000 คน จำนวน 37 เขต โดยเขตบางกะปิ มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิฯ มากที่สุด จำนวน  61,401  คน เขตบางขุนเทียนมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิฯ จำนวน 42,508 คน เขตหัวยขวางมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิฯ จำนวน 40,816 คน

สำหรับวันนี้ได้เน้นย้ำแต่ละเขตในหลายประเด็น เช่น สถานที่เลือกตั้งกลางของบางเขตที่ไม่กว้างมากแต่มีประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้าจำนวนมาก ได้ให้เขตดังกล่าวพิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการภายในสถานที่เลือกตั้งให้สามารถอำนวยความสะดวกประชาชนได้มากที่สุด  รวมทั้งขอให้จัดเตรียมไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบไฟฟ้าสำรอง และเตรียมชุดปฏิบัติการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟดับหรือขัดข้องในวันเลือกตั้งซึ่งอาจต้องดำเนินการถึงช่วงค่ำ เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งนี้มีการขยายเวลาการใช้สิทธิถึงเวลา 17.00 น. ประกอบมีประชาชนมาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าฯ เป็นจำนวนมาก

ซึ่งสถานที่เลือกตั้งบางแห่งอาจต้องมีการขยายเวลาการลงคะแนนสำหรับผู้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตัวขอใช้สิทธิ ณ สถานที่เลือกตั้งก่อนเวลา 17.00 น. จนกว่าผู้ที่มาแสดงตัวขอใช้สิทธิฯ ดังกล่าวจะได้ใช้สิทธิหมดทุกคน สำหรับบัตรเลือกตั้งภายหลังจากการรับลงคะแนนแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้แก่ไปรษณีย์เพื่อจัดส่งไปยังจังหวัดต่างๆ ตามภูมิลำเนาของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

นางศิลปสวย ฝากถึงประชาชนที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยว่า สำหรับการปิดประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละเขตการเลือกตั้ง กกต.กำหนดให้มีการติดประกาศดังกล่าวเพียง 1 ชุดในลักษณะซ้อนทับกันเป็นปึก ซึ่งอาจทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร จึงขอฝากให้ผู้ที่จะไปใช้สิทธิฯ หาข้อมูลหมายเลขผู้สมัครที่แต่ละคนตั้งใจจะไปลงคะแนนให้ล่วงหน้า เพื่อลดความแออัดในการตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร และเพื่อความ
สะดวกของผู้ที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในวันดังกล่าว

ด้าน ผอ.กกต.กทม. กล่าวย้ำว่า สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการลงทะเบียนการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งได้ คือ หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 17 มี.ค. 62 แล้ว จะไม่สามารถกลับไปใช้สิทธิตามภูมิลำเนาเดิมในวันที่ 24 มี.ค. 62 ได้ จึงขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ ไปใช้สิทธิในวันที่ 17 มี.ค. 62 เพื่อมิให้เกิดการเสียสิทธิ

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close