นักวิจัยชี้ตราเสมือนน้ำเมาเต็มเมืองจี้รัฐทำงานเชิงรุก

นักวิจัยชี้ตราเสมือนเลี่ยงกฎหมายควบคุมสุรา จี้รัฐทำงานเชิงรุก

วันนี้(11 ก.พ.62) สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา และเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 11 ปี พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มีการจัดขบวนจำลองสถานการณ์ สะท้อนปัญหาที่เกิดจากน้ำเมา ทั้งอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท ความรุนแรงในครอบครัว โรคภัยไข้เจ็บและอาชญากรรม การเดินรณรงค์แจกสื่อประชาสัมพันธ์ พร้อมกับจัดงานเสวนา “หยุดตราเสมือนเลี่ยงกฎหมายควบคุมสุรา” ณ เกาะพญาไท อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ด้านนายบุญอยู่ ขอพระประเสริฐ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เปิดเผยถึงผลสรุปจากงานวิจัย เรื่อง “การรับรู้ของประชาชนต่อการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านตราเสมือนหรือแบรนด์ดีเอ็นเอ และสัญลักษณ์ที่มีความคล้ายคลึงกัน ปี 2561” โดยให้กลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไปดูภาพ 30 ภาพที่เป็นตราสัญลักษณ์ที่มีความคล้ายคลึงกับแอลกอฮอล์ พบว่ากว่า 60 เปอร์เซ็นมองว่าตราสัญลักษณ์แบรนด์ดีเอ็นเอเหล่านี้ มีความคล้ายคลึงกับแบรนด์แอลกอฮอล์ ซึ่งนำมาดัดแปลงบางส่วน จดทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มอื่น เช่น น้ำดื่ม น้ำแร่ ทำให้ผู้บริโภคนึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นเจตนาแอบแฝงโฆษณาแอลกอฮอล์

นายบุญอยู่ กล่าวอีกว่า กฎหมายมีข้อบังคับควบคุมไม่ให้โฆษณากรณีแบรนด์ดีเอ็นเอชี้ชัดว่าเชื่อมโยงไปสู่แบรนด์เดิม แต่อาศัยช่องทางกฎหมาย โดยกระทรวงพาณิชย์ยอมให้จดทะเบียนเป็นแบรนด์ดีเอ็นเอได้ ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขมีกฎหมายควบคุมการโฆษณา ซึ่งทั้งสองหน่วยงานไม่ทำความเข้าใจ บูรณาการทำงานร่วมกัน

ขณะที่นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เปิดเผยว่า การยื่นขอจดทะเบียนของผลิตภัณฑ์เหล่านี้เข้าข่ายตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า ทำให้คนทั่วไปสับสนแยกสัญลักษณ์ไม่ออกระหว่างน้ำดื่มกับแอลกอฮอล์ จึงอยากเรียกร้องไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่รับจดทะเบียนให้กับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเพิกถอนใบอนุญาตเครื่องหมายการค้าของธุรกิจสุราที่มีปัญหาในลักษณะเดียวกัน และอาจเข้าข่ายหลอกลวงซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคต้องเข้ามาตรวจสอบดูแลในเรื่องนี้

ข่าวน่าสนใจ

Close