ค่าฝุ่นกทม.คุณภาพดีมาก-ลำปางขอนแก่นเกินมาตรฐาน

สถานการณ์ฝุ่นกทม.-ปริมณฑล คุณภาพดีและดีมาก ขณะที่ลำปาง ขอนแก่น พบค่าฝุ่นพุ่งเกินมาตรฐาน

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. ระบุว่า สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีมากถึงคุณภาพดีทุกพื้นที่ โดยพื้นที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ปริมาณ 25-50 มคก/ลบ.ม. หรือพื้นที่สีเขียว มี 4 จุด ได้แก่ ริมถนนกาญจนาภิเษก เขตบางขุนเทียน , ริมถนนดินแดง เขตดินแดง , ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง และ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง ปทุมธานี

ขณะเดียวกันกลับตรวจพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ระหว่าง 8 – 106 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (?g/m3) เกินค่ามาตรฐานที่บริเวณ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น, ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง นครสวรรค์, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.นาอาน อ.เมือง เลย, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่ และตรวจพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ค่าระหว่าง 17 – 147 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (?g/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

ทั้งนี้ คาดการณ์สถานการณ์ จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

 

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close