ฝุ่นPM2.5ลดลงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

คพ. รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ลดลงตามมาตรฐานทุกพื้นที่ คาดพรุ่งนี้เพิ่มขึ้นแต่ยังอยู่ในเกณฑ์

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงาน สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงลดลงจากเมื่อวานเกือบทุกพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่

ส่วน การดำเนินงาน คพ. ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจจราจร (บก.จร.) กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบตรวจจับยานพาหนะ อย่างต่อเนื่อง โดย บก.จร. ตั้งจุดตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 17 ชุด (ติดภารกิจ 3 ชุด) รายละเอียดผลการจับกุม ดังนี้ ยอดการจับกุม ทั้งหมด 499 ราย แบ่งเป็น รถตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ไม่ผ่าน 318 ราย, รถตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ไม่ผ่าน 181 ราย ขณะที่ กทม. กวาดล้างทำความสะอาดถนนบริเวณแยกโบสถ์แม่พระฯ ถนนดินแดง เพื่อลดฝุ่นละออง ส่วนกรมชลประทาน จัดส่งรถยนต์บรรทุกน้ำและรถยนต์บรรทุกน้ำติดตั้งเครื่องพ่นไอน้ำ ร่วมปฏิบัติการกับ กทม. ทำความสะอาดฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนนบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) ตั้งแต่ถนนหน้าสถานีดับเพลิงสุทธิสารถึงสามเหลี่ยมดินแดง ถนนพหลโยธิน (เลขคู่) และถนนแยกไฟแดงซอยมันลาภถึงคลองสุดพื้นที่แขวงท่าแร้ง

ทั้งนี้ คาดการณ์สถานการณ์ จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเข้มข้น ต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้มาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเข้มข้น ต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close