นายกฯแจงที่มา”อุ่นไอรัก”-เชิญชวนปชช.ร่วมงาน

"พล.อ.ประยุทธ์" แจงความเป็นมา "งานฤดูหนาว-อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" เชิญชวนประชาชนแต่งชุดไทยเข้าร่วมงาน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวในรายการศาตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ว่า “งานฤดูหนาว” ในอดีตกับงาน “อุ่นไอรัก” มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันอย่างไร นั้น ย้อนไปเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัด “งานฤดูหนาว” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างวัดเบญจมบพิตร มีการออกร้านของพระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านายฝ่ายหน้าและฝ่ายในรวมทั้ง ข้าราชการ บริษัทห้างร้านต่าง ๆ ตลอดจนมหรสพแบบราชสำนัก เช่น โขน ละครใน ต่อมาด้วยพระบรมราชวิเทโศบายในการให้ประชาชนได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ สะท้อนให้เห็นถึง “ความผูกพัน” ระหว่างพสกนิกร และสถาบัน พระมหากษัตริย์ของไทย ที่มีมาอย่างเนิ่นนาน จนในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ของพระบรมชนกนาถ จัดงานฤดูหนาวเพื่อหารายได้สมทบทุนการกุศลต่างๆ ณ สนามสโมสรเสือป่า พระราชวังดุสิต แม้ว่าบางปีจะย้ายไปจัดบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐานบ้าง หรือ พระราชอุทยานสราญรมย์บ้าง แต่วัตถุประสงค์ในการจัดงานก็ยังคงเดิม จวบจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังที่ได้กล่าวมา อีกทั้งมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุข แก่ประชาชน จึงได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงานในรูปแบบของงานฤดูหนาว เพื่อหวนรำลึกถึงบรรยากาศของงานฤดูหนาว เมื่อครั้งแรกเริ่มสะท้อนความงดงามของประเพณีวัฒนธรรม และ ศิลปะแบบไทยๆ ภายใต้ชื่องาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว” ขึ้น เมื่อต้นปีนี้ และ ได้พระราชทานพระราชานุญาต ให้จัดงานฤดูหนาวขึ้น อีกครั้งภายใต้ชื่องาน
“อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม ศกนี้ ถึงวันที่ 19 มกราคม ศกหน้า ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

 

โดยพื้นที่พระลานพระราชวังดุสิต จะถูกเนรมิตให้เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการให้ทุกท่านได้ร่วมกิจกรรรม การบอกเล่าถึงประวัติศาสตร์ที่สำคัญและ คุณค่าของสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ อีกทั้งได้ชื่นชมความงดงามของแมกไม้นานาพันธุ์ และ แบบจำลองต่างๆ อาทิ พระที่นั่งกลางน้ำ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ เรือพระที่นั่ง และ รูปแบบอาคารบ้านเรือน ไล่เรียงจากต้นกรุงรัตนโกสินทร์ จวบจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมชมงานจะได้ร่วมทำบุญกับ ร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านจิตอาสา 904 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ในวันที่ 9 ธันวาคม และจะทรงจักรยานในพิธีเปิดฯ ตามเส้นทางประวัติศาสตร์ ผ่านสายน้ำ คูคลองสำคัญต่างๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์ ไปยัง คลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ร่วมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” และ ร่วมขบวนจักรยานตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน และ ขอเชิญชวนให้ทุกท่านแต่งกาย ในชุดไทยย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ 5 หรือ ชุดไทยแบบต่าง ๆ ด้วยผ้าไทย ผ้าท้องถิ่นเพื่อสะท้อนวิถีไทย ผ่านเครื่องแต่งกาย ร่วมกันเที่ยวชมงานในครั้งนี้ด้วย

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close