กทม.ร่วมสืบสาน21ต.ค.วันพยาบาลแห่งชาติ

กทม. ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า 21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ

นพ.สมชาย จึงมีโชค รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย ตั้งแต่วันที่ 16-21 ตุลาคม 2561 ณ โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

วันพยาบาลแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย โดยได้จัดตั้งวันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชาวไทยผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ชนบท หรือผู้ที่ไม่กำลังทรัพย์ในการเข้ารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วย ได้ทรงอุทิศตนเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง สร้างสุขภาพที่ดีให้ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ได้ทรงเสียสละอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ เพื่อพัฒนาการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่ง โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ จึงพร้อมใจกันจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และให้บริการด้านสุขภาพต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 16-21 ต.ค.2561 โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อาทิ 1.บริการตรวจสุขภาพ วันที่ 16-18 ต.ค.2561 ณ รพ.ตากสิน วันที่ 19 ต.ค.2561 ณ รพ.เจริญกรุงฯ 2.บริการทันตกรรม อุด ถอน ขูดหินปูน วันที่ 18 ต.ค.2561 ณ รพ.กลาง วันที่ 19 ต.ค.2561 ณ รพ.ตากสิน รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ และ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครทุกแห่ง

 

ข่าวน่าสนใจ

Close