“วีรพร”คว้าซีไรต์ ปี ๖๑ จาก นวนิยายเรื่อง “พุทธศักราชอัศดง กับทรงจำของทรงจำ ของแมวกุหลาบดำ”

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) เป็นประธาน แถลงข่าวประกาศผลรางวัลซีไรต์ ประเภทนวนิยาย ประจำปี 2561 

โดยคณะกรรมการตัดสินมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นวนิยายเรื่อง  “พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ”  โดย วีรพร นิติประภา  ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2561 

ด้าน รศ. ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ประธานคณะกรรมการตัดสิน ได้กล่าวถึงความเห็นโดยรวมของกรรมการตัดสินว่า “พุทธศักราชอัสดงกับความทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ” โดยวีรพร นิติประภา นำเสนอเรื่องราวของครอบครัวชาวจีนโพ้นทะเลด้วยมุมมองใหม่ การต่อสู้ดิ้นรนของชีวิตในแต่ละรุ่นของครอบครัวใหญ่ เล่าคู่ขนานไปกับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมทั้งของไทยและจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและชะตากรรมของตัวละครแต่ละตัว นวนิยายเรื่องนี้โดดเด่นในการใช้ความทรงจำและประวัติศาสตร์ความรู้สึกส่วนบุคคลซึ่งกลายเป็นความทรงจำร่วมของสังคม มีทั้งเรื่องที่เลือกจะเล่าและเรื่องที่เลือกจะลืม แหว่งวิ่นและคลุมเครือ

กลวิธีการประพันธ์มีความโดดเด่นด้วยชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ โดยใช้ขนบการเล่าแบบนิทานที่มีลักษณะมหัศจรรย์เหนือจริง มีความประณีตในการนำเสนอตัวละครด้วยลีลาการเล่าเรื่องและการใช้ภาษาเฉพาะตน ทำให้นวนิยายเรื่องนี้มีความแปลกใหม่ ชวนให้ครุ่นคิดและใคร่ครวญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าของคนพลัดถิ่น นวนิยายเรื่องนี้จึงเป็นมิติใหม่ของนวนิยายไทยร่วมสมัย

สำหรับหนังสือนวนิยาย 8 เรื่อง ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก มีรายชื่อดังต่อไปนี้    

1.  เกาะล่องหน เกริกศิษฏ์ พละมาตร์ สำนักพิมพ์ นาคร

2. คนในนิทาน กร ศิริวัฒโณ สำนักพิมพ์ บ้านกาลก่อง                                               

3. ในกับดักและกลางวงล้อม ประชาคม ลุนาชัย สำนักพิมพ์ ศรีปัญญา                                                   

4. บ้านในโคลน กิตติศักดิ์ คเชนทร์ แมวบ้านสำนักพิมพ์                                                               

5. พุทธศักราชอัสดง กับทรงจำของทรงจำ ของแมวกุหลาบดำ วีรพร นิติประภา สำนักพิมพ์ มติชน                                 

   6.  ผุดเกิดมาลาร่ำ อารยา ราษฎร์จำเริญสุข ๑๐๐ ต้นสน แกลลอรี่                                                      

7. หยดน้ำหวานในหยาดน้ำตา อุรุดา โควินท์ สำนักพิมพ์ มติชน                                                         

8. อีกไม่นานเราจะสูญหาย อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์ สำนักพิมพ์ เม่นวรรณกรรม

ข่าวน่าสนใจ

Close