รมว.สธ.บาห์เรนเปิดศูนย์สารสนเทศมอ.ปัตตานี

นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน โปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน แทนพระองค์เปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน มอ.ปัตตานี

เจ้าชายคอลีฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลีฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นางฟาอีเกาะห์ บินต์ ซอและห์ อัลซอและห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน แทนพระองค์ เปิดศูนย์สารสนเทศบาห์เรน ที่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-บาห์เรน นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมในพิธี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เจ้าชายคอลีฟะห์ บิน ซัลมาน อัลคอลีฟะห์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ได้พระราชทานงบประมาณในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สารสนเทศ ในวันนี้ สำหรับเงินจากกองทุน “His Royal Highness Prince Khalifa Bin Salman Al Khalifa มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสรรเงินตามวัตถุประสงค์ของกองทุน คือ สนับสนุนโครงการต้นกล้าสงขลานครินทร์ จัดสรรทุนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จังหวัดละ 1 ทุน สนับสนุนทุนให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนกิจกรรม ที่เกี่ยวกับ “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

 

ข่าวน่าสนใจ

Close