“อนันตพร”เตรียมสร้างบ้านถาวรช่วยเหยื่อโคลนน่าน

รมว.พม. เผย ความคืบหน้าเตรียมการสร้างบ้านพักถาวรในที่ดินใหม่ให้ชาวบ้านหลังถูกดินโคลนถล่ม ที่ จ.น่าน

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ดินโคลนถล่ม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่บ้านห้วยขาบ หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก พบว่ามีบ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลัง จำนวน 6 หลัง อีกทั้ง มีผู้เสียชีวิตทั้งครอบครัว 1 ครัวเรือน จำนวน 8 ราย และมีแนวโน้มดินจะถล่มเพิ่มและไม่ปลอดภัย จำนวน 55 ครัวเรือน ดังนั้น จึงได้มีการอพยพประชาชนในพื้นที่มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือ วัดสว้าเหนือ และโบสถ์คริสต์ และทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้ขออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือที่พักชั่วคราว ทั้งหมด 60 ครัวเรือน โดยใช้พื้นที่ของสนามกีฬา อบต.ดงพญา ก่อสร้างบ้านพักชั่วคราว โดยใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 17 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-20 สิงหาคม 2561 จึงเสร็จสิ้น ซึ่งได้จัดพิธีมอบบ้านพักพิงชั่วคราวและเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยจากดินโคลนถล่ม เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ไปเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยมี นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

ทั้งนี้ สำหรับการเตรียมการก่อสร้างบ้านพักถาวร เนื่องจากที่อยู่อาศัยเดิมอยู่ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ไม่เหมาะสม เพราะอยู่ในพื้นที่รอยเลื่อนปัว และมีโอกาสดินโคลนถล่มได้อีก ทางอำเภอบ่อเกลือ ร่วมกับหน่วยงานด้านป่าไม้ ได้มีการสำรวจพื้นที่ที่จะสร้างบ้านพักถาวรในพื้นที่ที่ทางคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแห่งชาติ (คทช.) จังหวัดน่านได้เห็นชอบที่ดิน จำนวน 60 ไร่ ในพื้นที่บ้านสว้า ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และกำลังเจรจากับทางเจ้าของพื้นที่เดิมในการขอพื้นที่บางส่วนเพื่อสร้างบ้านพักถาวรให้กับชุมชน บ้านห้วยขาบ ซึ่งระหว่างนี้ได้มีการสำรวจข้อมูลวัสดุของชุมชนเพื่อนำมาใช้ในการสร้างบ้านพักถาวร

โดย พอช. ได้ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยขาบ ร่วมกันสำรวจข้อมูลด้านความเสียหายจากดินโคลนถล่ม และสำรวจข้อมูลวัสดุอุปกรณ์ที่จะสามารถนำมาใช้ก่อสร้าง โดยสามารถประเมินราคาวัสดุ (ก่อนการรื้อถอน) ของชุมชนจาก 60 ครัวเรือน ได้เป็นมูลค่าทั้งหมด 2,376,978 บาท เฉลี่ยครัวเรือนละ 39,616 บาท วัสดุส่วนใหญ่ที่นำมาใช้ได้ คือ ไม้ (ไม้พื้น ไม้ฝา ระแนง ฯลฯ) และวงกบประตู หน้าต่าง และการออกแบบบ้านพักถาวร เบื้องต้นพบว่า ชาวบ้านต้องการสร้างบ้านแบบบ้านชั้นเดียว จำนวน 31 ครัวเรือน และแบบบ้านเดี่ยวใต้ถุนสูง จำนวน 29 ครัวเรือน โดยชุมชนต้องการบ้านทีมีต้นทุนในการก่อสร้างขั้นต่ำ ไม่เกิน 250,000 บาทต่อหลัง และต้องการแบบบ้านที่สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม และต้นทุนวัสดุ

ในพื้นที่ ซึ่งทาง พอช.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดกระบวนการออกแบบบ้านและวางแผนผังที่อยู่อาศัยร่วมกับชุมชน สำหรับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักถาวรของชุมชน มาจาก 1) โครงการบ้านมั่นคงชนบท ของ พอช. สนับสนุนวัสดุในการก่อสร้างบ้านมั่นคง ครัวเรือนละ 40,000 บาท และสนับสนุนทางด้านสาธารณูปโภคของชุมชน ครัวเรือนละ 17,000 บาท 2) การรวมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อสร้างบ้าน ซึ่งทุกครัวเรือนได้สมัครเป็นสมาชิก โดยกลุ่มดังกล่าวพัฒนา

มาจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของชุมชน 3) งบประมาณที่คนในชุมชนร่วมสนับสนุนในการก่อสร้าง ครัวเรือนละประมาณ 5,000 – 15,000 บาท 4) งบประมาณจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สนับสนุนบ้านที่เสียหายทั้งหลังจำนวน 3 หลัง หลังละ 230,000 บาท และ 5) งบประมาณสมทบจากหน่วยงานอื่นๆ และงบประมาณจากการบริจาค ซึ่งมีระยะเวลาการก่อสร้างตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 ถึงสิงหาคม 2562 และจะมีกำหนดการส่งมอบบ้านพักถาวรในเดือนตุลาคม 2562

ข่าวน่าสนใจ

Close