สุ่มตรวจอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนคันนายาว

รองผู้ว่าฯกทม.ลงพื้นที่ สุ่มตรวจอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนคันนายาว

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) เขตคันนายาว เพื่อตรวจดูคุณภาพอาหาร และการจัดเตรียมที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งรายการอาหารกลางวันในวันนี้ทางโรงเรียนได้ทำผัดไทกุ้งสดและขนมรวมมิตร โดยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับเด็กชั้นอนุบาล ซึ่งได้จัดใส่ภาชนะจานหลุมให้เด็กรับประทานในห้องเรียน ส่วนเด็กชั้นประถมจะจัดใส่ภาชนะจานหลุมเช่นกัน แต่จะเข้ามารับประทานในโรงอาหาร ถ้าเด็กคนใดรับประทานไม่อิ่มก็สามารถขอเติมอาหารได้อีก จากนั้นได้ตรวจดูความสะอาดของโรงครัว ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดเตรียมและประกอบอาหารเช้าและอาหารกลางวัน

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้ทางโรงเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบคุณภาพอาหารให้มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ดูแลรักษาโรงครัว โรงอาหารให้มีความสะอาดและถูกหลักสุขอนามัย รวมทั้งตรวจสอบเครื่องทำน้ำเย็นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย หากชำรุดเสียหายให้ดำเนินการซ่อมแซมทันที นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ทางโรงเรียนทำรั้วปิดกั้นบริเวณที่มีการก่อสร้างให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และครูในโรงเรียนดังกล่าว โดยจะมีการลงพื้นที่สุ่มตรวจโรงเรียนอื่นๆ เพื่อตรวจดูคุณภาพอาหารเช้าและอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด หากพบว่าโรงเรียนใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง ก็จะดำเนินการกับผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close