เตือน5โรคหน้าฝน-ป่วยใช้สิทธิประกันสังคม

เลขาธิการฯ สปส. เตือนระวังโรคที่มากับหน้าฝน หากเจ็บป่วยใช้สิทธิประกันสังคมเข้า รพ.ตามสิทธิฯ ไม่เสียค่าใช้จ่าย

นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทย เข้าสู่สภาวะหน้าฝน มีโรคอันตรายที่เกิดในฤดูฝน 5 โรค ได้แก่

  • โรคไข้เลือดออก มีไข้สูง ไข้ไม่ลด เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย เซื่องซึม
  • โรคมาลาเรีย คล้ายเป็นหวัด คือมีอาการเป็นไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
  • โรคหวัด จะทำให้มีอาการเจ็บคอเป็นหลัก จากนั้นจะมีไข้ปวดเมื่อยตามตัว อาจมีน้ำมูกด้วย
  • โรคมือ เท้า ปาก ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง เจ็บคอ ไม่อยากอาหาร ปวดท้อง และอ่อนเพลีย หลังจากมีไข้ 1-2 วัน จะเริ่มมีตุ่ม ผื่น หรือแผลอักเสบมีหนองที่ผิวหนังบริเวณมือ ฝ่ามือ เท้าฝ่าเท้า
  • โรคฉี่หนู มีไข้สูง หนาวสั่น ตาแดง เจ็บช่องท้อง มีผื่นขึ้น ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ และเบื่ออาหาร

ซึ่งหากพบอาการของโรคดังกล่าวขอให้ผู้ประกันตนควรไปพบแพทย์

ทั้งนี้ หากเกิดเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิ การรักษาพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีหากเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน หลังจากนั้น ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามสิทธิฯ ทราบโดยด่วน เพื่อรับตัวไปรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยจะนับตั้งแต่เวลาที่โรงพยาบาลได้รับแจ้งไปจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งให้โรงพยาบาลตามสิทธิฯ ทราบ สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน 3 วันแรก (72 ชั่วโมง) ตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่กำหนด ผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนสามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ โดยนำหลักฐานมายื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน คือ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01), ใบรับรองแพทย์, ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อผู้ประกันตน – เลขที่บัญชี

ข่าวน่าสนใจ

Close