ผู้ว่าฯอัศวินร่วมงานทิ้งกระจาดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งปี61

ผู้ว่าฯอัศวิน ร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งประจำปี 61

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2561 เพื่อแจกจ่ายข้าวสารเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้ โดยมีนายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการมูลนิธิฯ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิฯ และประชาชน ร่วมพิธี ณ ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง การจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ ซึ่งปฏิบัติสืบทอดมาแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ดำเนินงานเป็นประจำทุกปี เพราะเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ปฏิบัติต่อเนื่องมากว่า 100 ปีแล้ว โดยการนำสิ่งของ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง มาเซ่นไหว้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณผู้ล่วงลับ และนำมาแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ที่มารับของแจกทาน รวมทั้งมอบให้แก่องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

สำหรับการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดมูลนิธิฯ ได้จัดงาน 3 แห่ง ได้แก่ 1.ศาลเจ้าไต้ฮงกง สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จังหวัดสมุทรสาคร 2.คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช จังหวัดนครราชสีมา 3.ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในปีนี้มูลนิธิฯได้รณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับใส่เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชน สำหรับงบประมาณการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ในปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 13,950,000 บาท

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นองค์กรการกุศลที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากในด้านต่างๆ รวมทั้งดำเนินงานด้านสาธารณกุศลอย่างครบวงจร ในโอกาสนี้ขอขอบคุณมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้ดำเนินการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดที่ถือปฏิบัติมายาวนาน เป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม รวมถึงขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมสละทรัพย์บริจาคเพื่อบำเพ็ญสาธารณกุศลในครั้งนี้ ขอผลานิสงส์ในการประกอบคุณงามความดี จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข มีสุขภาพดีตลอดไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close