“เสื้อคลุมของผู้พัน”-“ธงชาติผืนเก่า”คว้ารางวัลพานแว่นฟ้าปี61

"เสื้อคลุมของผู้พัน" โดย ศิริพงศ์ หนูแก้ว คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทเรื่องสั้น ในการประกวดวรรณกรรม รางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2561 ขณะที่ ประเภทกวี ผลงาน "ธงชาติผืนเก่า" โดย จันทร์ เดือนแรม เป็นผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ 

นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2561 พร้อมด้วยนายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2536 นางรื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ปูชนียบุคคล ด้านภาษาไทย ปี 2558 และกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2561 ร่วมแถลงข่าวผลการตัดสินวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561

โดยนายสรศักดิ์ กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2561 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าขึ้น ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ซึ่งปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 794 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทเรื่องสั้น จำนวน 298 ผลงาน และบทกวี จำนวน 496 ผลงาน ผ่านการพิจารณาตัดสินใน 3 รอบ

ด้านนางรื่นฤทัย กล่าวถึง ผลงานประเภทบทกวีที่ส่งเข้าประกวดว่า ในปีนี้ได้รับความสนใจจากนักเขียนทั่วทุกภูมิภาค โดยจุดเด่นสำคัญของนักเขียนในปีนี้คือ มีความคิดด้านประชาธิปไตยที่ละเอียดอ่อนขึ้น ไม่สื่อถึงประชาธิปไตยแต่เพียงการเลือกตั้ง แต่ให้รายละเอียดกับการเป็นพลเมืองดี อีกทั้งกระบวนการเขียนได้ใช้กลวิธี ผ่านการใช้สัญลักษณ์ โดยผลงานเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือผลงานเรื่อง เสื้อคลุมของผู้พัน โดย ศิริพงศ์ หนูแก้ว ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง ไม่มีหมาป่าตัวไหนเป็นมังสวิรัติ โดย ปะการัง และ ผลงาน เราอยู่ที่สี่แยกไฟแดงวิฑูรอุทิศ 4 โดย จันทร์ เดือนแรม

สำหรับผลงานประเภทบทกวีในปีนี้ นายเนาวรัตน์ กล่าวว่า ปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้ามากว่า 500 ผลงาน โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือผลงานเรื่อง ธงชาติผืนเก่า โดย จันทร์ เดือนแรม ซึ่งเป็นบทกวีแบบไร้ฉันทลักษณ์ หรือ ลำนำกลอนเปล่า ซึ่งบทกวีที่เลือกใช้คำที่เข้าใจง่าย มีการเล่าเรื่องคล้ายเรื่องสั้น โดยมีการแสดงรายละเอียดของประชาธิปไตยได้อย่างชัดเจน สะท้อนถึงความรักชาติผ่านผืนธง ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ผลงานเรื่อง บ้านหลังเดียวกัน โดย ปริญญ์ สระปัญญา และผลงาน ปลายทางของเส้นขนาน โดย ระวี ตระการจันทร์ ทั้งนี้คณะกรรมการฯ จะจัดพิธีมอบรางวัลพานแว่นฟ้า ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1

 

ผลการตัดสินทั้งหมด

ประเภทเรื่องสั้น 

รางวัลชนะเลิศ
ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท ได้แก่
ผลงานเรื่อง “เสื้อคลุมของผู้พัน”
โดย ศิริพงศ์ หนูแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล
ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และเงินรางวัล รางวัลละ ๔๐,๐๐๐ บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่
๑. ผลงานเรื่อง “ไม่มีหมาป่าตัวไหนเป็นมังสวิรัติ”
โดย ปะการัง

๒. ผลงานเรื่อง “เราอยู่ที่สี่แยกไฟแดงวิฑูรอุทิศ ๔”
โดย จันทร์ เดือนแรม

รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล
ได้รับเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และเงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่

๑. ผลงานเรื่อง “เกี่ยวกับฟันซี่นั้น”
โดย นทธี ศศิวิมล

๒. ผลงานเรื่อง “คฤหาสน์ของพยาธิตาบอด”
โดย กวี ศรีธรรมานุกูล

๓. ผลงานเรื่อง “จำรัสรอรัก”
โดย นฤพนธ์ สุดสวาท

๔. ผลงานเรื่อง “ชายชรากับปลาในลำธาร”
โดย ชิด ชยากร

๕. ผลงานเรื่อง “ชิ้นส่วนของความขัดแย้ง”
โดย ธารา ศรีอนุรักษ์

๖. ผลงานเรื่อง “ดาวส่องเมือง”
โดย รมณ กมลนาวิน

๗. ผลงานเรื่อง “ยินดีต้อนรับสู่ประภาคาร”
โดย เจษฎา กลิ่นยอ

๘. ผลงานเรื่อง “โรงงานทอผ้าของมะลิ”
โดย นงเยาว์

๙. ผลงานเรื่อง “อย่าขวางประตู”
โดย จันทรา รัศมีทอง

๑๐. ผลงานเรื่อง “อวนจับนาค”
โดย รติธรณ ใจห้าว

 

ประเภทบทกวี

รางวัลชนะเลิศ
ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และเงินรางวัล ๖๐,๐๐๐ บาท

ผลงานเรื่อง “ธงชาติผืนเก่า”
โดย จันทร์ เดือนแรม

รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล
ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และเงินรางวัล รางวัลละ ๔๐,๐๐๐ บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่

๑. ผลงานเรื่อง “บ้านหลังเดียวกัน”
โดย ปริญญ์ สระปัญญา

๒. ผลงานเรื่อง “ปลายทางของเส้นขนาน”
โดย ระวี ตระการจันทร์

รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล
ได้รับเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และเงินรางวัล รางวัลละ ๒๐,๐๐๐ บาท (เรียงตามลำดับอักษร) ได้แก่

๑. ผลงานเรื่อง “ก้าวที่กล้าเพื่อประชาธิปไตย”
โดย นนทพัทธ์ หิรัญเรือง

๒. ผลงานเรื่อง “กิงก่องแก้ว : ร้อยเกี่ยวเหนี่ยวฝัน ด้วยมือของฉันและมือของเธอ”
โดย สุธีร์ พุ่มกุมาร

๓. ผลงานเรื่อง “ความแตกต่างที่ลงตัว”
โดย เก้ากานท์

๔. ผลงานเรื่อง “ชัยชนะที่แท้จริง”
โดย ขาล พฤษภ

๕. ผลงานเรื่อง “ด้วยสิทธิและหน้าที่”
โดย ทัศนีย์วรรณ ธนานุรักษ์

๖. ผลงานเรื่อง “ประชาชนคือต้นทาง”
โดย อภิชาติ ดำดี

๗. ผลงานเรื่อง “ประชาธิปไตยวันและวัยที่แตกต่าง”
โดย ฉัตรสุมาลย์ ภูแต้มนิล

๘. ผลงานเรื่อง “พลเมืองคือเจ้าของประชาธิปไตย”
โดย นิราศ นิรันดร

๙. ผลงานเรื่อง “แล้วเธอล่ะ…เป็นใครในเมืองนี้”
โดย ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

๑๐. ผลงานเรื่อง “เสียงจากกระบอกไม้ไผ่”
โดย สิริวตี

ข่าวน่าสนใจ

Close