อุทกภัยเหลือ3จ.น้ำโขงเพิ่มขึ้น-เพชรบุรียังท่วม3อ.

ปภ. รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 3 จังหวัด พร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็ว

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยว่า อิทธิพลของพายุโซนร้อน “เบบินคา” และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2561 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่ม ใน 8 จังหวัด ได้แก่ น่าน เชียงราย ลำปาง พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ และหนองคาย รวม 47 อำเภอ 174 ตำบล 686 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 12,032 ครัวเรือน 40,157 คน ผู้เสียชีวิต 4 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทั้งหมด ส่วนสถานการณ์จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “เซินติญ” และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค – 22 ส.ค 61 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มใน 32 จังหวัด รวม 109 อำเภอ 405 ตำบล 2,350 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 51,161 ครัวเรือน 149,831 คน ผู้เสียชีวิต 2 ราย สถานการณ์คลี่คลายแล้ว 29 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 3 จังหวัด รวม 13 อำเภอ 65 ตำบล 551 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 10,758 ครัวเรือน 32,474 คน ได้แก่

นครพนม น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.นาแก อ.ศรีสงคราม อ.นาหว้า อ.นาทม และอำเภอบ้านแพง ปัจจุบันระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้น

บึงกาฬ น้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองบึงกาฬ อ.บุ่งคล้า อ.โซ่พิสัย อ.ปากคาด และอำเภอศรีวิไล ปัจจุบันระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้น

และเพชรบุรี น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.แก่งกระจาน อ.ท่ายาง และอำเภอบ้านลาด ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำ ออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแจกจ่ายถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้นแล้ว ท้ายนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close