วธ.จัดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9

กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561

กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงรำถวายพระพร “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ธ สถิตหทัยไทย” และการแสดงละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง นางเสือง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ

การแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วย การแสดงรำถวายพระพร “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ธ สถิตหทัยไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงพสกนิกรชาวไทยในทุกถิ่นทุกแดน และถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน แสดงโดย นาฏศิลปิน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และการแสดงละครดึกดำบรรพ์ เรื่อง นางเสือง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงละครดึกดำบรรพ์ ให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสรับชมการแสดงที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและประชาชน โดยเฉพาะงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอด พัฒนา และเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติมาอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน ทรงห่วงใยศิลปวัฒนธรรมทุกสาขา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมศิลปากรจัดการแสดงโขน ทั้งการต้อนรับพระราชอาคันตุกะ การแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ต่อมามีกระแสรับสั่งให้กรมศิลปากรจัดการแสดงโขนในการแปรพระราชฐานที่ต่างๆ เพราะทรงเกรงว่าการแสดงโขนจะสูญหายไป ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กรมศิลปากรไว้สำหรับศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนให้มีลวดลายประณีตงดงามตามแบบเครื่องแต่งกายโขนโบราณ ยังความซาบซึ้งและปลาบปลื้มใจอย่างหาที่สุดมิได้ นับเป็น พระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงต่อกรมศิลปากรและวงการนาฏศิลป์ไทย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close