รบ.รณรงค์”งดเหล้าเข้าพรรษา”ลดรายจ่าย

รัฐบาลรณรงค์ "งดเหล้า เข้าพรรษา" ลดรายจ่าย 11,000 ล้านบาท - นายกฯมอบคำขวัญ "ลด ละ เลิก สุรา พาครอบครัวเป็นสุข"

พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายแพทย์ เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนายสงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561” โดย พล.อ.ปัฐมพงศ์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนงดดื่มสุราตลอด 3 เดือนช่วงเข้าพรรษา และนำไปสู่การลด ละ เลิกสุรา ซึ่งการดื่มสุราก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุ และอาชญากรรม รวมไปถึงผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยกว่า 200 โรค ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต กว่า 22,000 รายต่อปี นอกจากนี้ ยังพบว่า ครอบครัวที่มีสมาชิกดื่มสุรา มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 6-8 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ขณะที่รายงานของศูนย์วิจัยปัญหาสุราและศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและธุรกิจยังพบว่า การงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในช่วงเข้าพรรษาปีที่ผ่านมา สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ กว่าหมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้นายกรัฐมนตรี ยังคงกังวลต่อสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ของคนไทยจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ตามยุทธศาสตร์ นโยบายแอลกอฮอลล์ระดับชาติอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนและสตรีเข้าถึงแอลกอฮออลล์ได้โดยง่าย และมอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติปีนี้ว่า “ลด ละ เลิก สุรา พาครอบครัวเป็นสุข” เพราะหากครอบครัวเข้มแข็ง อยู่ดีกินดีมีความสุข เยาวชนก็จะไม่พึ่งพาสุราและยาเสพติดชนิดอื่น อัตราการเพิ่มของนักดื่มสุราหน้าใหม่จะลดลงด้าน นายแพทย์เจษฎา กล่าวว่า ได้ใช้มาตรการทางกฎหมายและมาตรการทางสังคมเพื่อลดปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ โดนเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธุรกิจแอลกอฮอลล์ พร้อมจัดกิจกรรมรณรงค์งดดื่มสุราชี้ให้เห็นโทษ พิษภัย และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่ใแอลกอฮอลล์ และเชิญชวนคนไทยงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮลล์ในช่วงเข้าพรรษา

ข่าวน่าสนใจ

Close