งานแสดงสินค้าและสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล

เปิดแล้วแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล (World HAPEX 2018)

นายธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล (World HAPEX 2018) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่

นายธนิตย์ กล่าว่า ปัจจุบันตลาดฮาลาลของไทยอยู่ในอันดับที่ 10 ของโลก และมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาใน 5 อันดับแรกภายในปี 2563 การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารมีมูลค่า 276,000 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองฮาลาล มีจำนวน 167,000 ชนิด จึงถือว่าความต้องการบริโภคอาหารฮาลาลอยู่ในระดับสูง ตลาดอาหารฮาลาลถือว่ามีความสำคัญอย่างมากและครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดด้วยสัดส่วนร้อยละ 61 ของมูลค่าตลาดฮาลาลโลก และเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ส่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่ของโลกส่วนใหญ่ไม่ใช่ประเทศที่เป็นมุสลิมแต่เป็นประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารรายใหญ่ของโลก

นอกจากนี้ การพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม SMEsให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบธุรกิจฮาลาลให้ได้คุณภาพมีมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล เอกชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมมือกันยกระดับสินค้าและบริการฮาลาลไปสู่การเป็นผู้นำในระดับโลกต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close