กรมฝนหลวงบินช่วยปฏิบัติภาระกิจสำเร็จ29%

หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพื้นที่ทุ่งกุลาสำเร็จ กว่า 6 แสนไร่คิดเป็น 29%

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสภาพอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณการกระจายตัวของฝนไม่สม่ำเสมอ ส่งผลให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 5 จังหวัด ประกอบด้วย เขตติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ และมหาสารคาม รวมกว่า 2.1 ล้านไร่ ซึ่งได้รับผลกระทบด้านการขาดแคลนน้ำในภาวะค่อนข้างวิกฤติ

ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับความต้องการใช้น้ำในภาคเกษตร โดยได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุรินทร์ ที่สนามบินสุรินทร์ภักดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพิ่มเติม 1 หน่วย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนหลักในพื้นที่รับผิดชอบทันทีที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย จากการปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 หน่วยปฏิบัติการฯ จังหวัดสุรินทร์ ได้ขึ้นปฏิบัติการ 3 ภารกิจ 6 เที่ยวบิน ตามตำราฝนหลวงพระราชทาน หลังการปฏิบัติการฯ ทำให้จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ 612,500 ไร่ คิดเป็น 29% ของจำนวนพื้นที่ทุ่งกุลา 2.1 ล้านไร่

อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรตามที่ได้รับการร้องขออย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ทันทีที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย โดยจะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรที่กำลังเก็บเกี่ยว

ข่าวน่าสนใจ

Close