ประกาศสิ้นสุดเดือนรอมฎอน15มิ.ย.61

จุฬาราชมนตรี ประกาศสิ้นสุดเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ.1439 ตรงกับวันที่ 15 มิ.ย. 61 หลังมีคนเห็นดวงจันทร์

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี กล่าวว่า การประกาศผลการดูดวงจันทร์เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าออกบวชเดือนรอมฎอนประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 ปรากฎว่าในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์ ทางจุฬาราชมนตรี จึงประกาศสิ้นสุดเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 ตรงกับวันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561

สำหรับ “เดือนรอมฎอน” นั้น เป็นเดือนที่ทรงความประเสริฐเหนือเดือนอื่นๆ ตรงที่ศาสนกิจสำคัญ ได้แก่ การถือศีลอดถูกกำหนดให้มุสลิมที่บรรลุศาสนภาวะแล้วต้องปฏิบัติกันในเดือนนี้ อีกทั้งเป็นเดือนที่องค์อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานอัลกุรอานมาเพื่อเป็นแนวทางแก่มวลมนุษยชาติอีกด้วยความประเสริฐตรงนี้จึงทำให้รอมฎอนเป็นช่วงเวลาที่มุสลิมทุกคนพึงใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความสำเร็จทั้งในภพนี้และปรภพ โดยไม่ปล่อยให้เวลาอันมีค่าเหล่านี้ล่วงผ่านไปโดยเด็ดขาด การไตร่ตรองและการปฏิบัติอันจะนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ตนเอง

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close