อบรมผู้ถูกคุมประพฤติ สร้างจิตสำนึกเมาไม่ขับ

นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติ ตามโครงการถนนปลอดภัยจากเมาไม่ขับ ครั้งที่ 9 ณ ห้องบรรยายรวม ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร พร้อมกับเปิดเผยว่า ถึงจะไม่มีใครได้รับความเดือดร้อนเสียหาย บาดเจ็บหรือเสียชีวิต จากการดื่มแล้วขับของผู้ถูกคุมประพฤติ ในครั้งนี้ แต่พฤติกรรมเช่นนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ทำให้ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น รวมทั้งของตนเองอยู่ในอันตรายเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ รวมทั้งมีความผิดมีโทษถึงขั้นจำคุก เมื่อศาลสั่งให้ถูกคุมความ ประพฤติแล้ว ก็ขอให้ทำตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พ้นการคุมประพฤติไปด้วยดี

อย่างไรก็ตาม ในการอบรมผู้ถูกคุมความประพฤติในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์ สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้มีการบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน” โดย พันตำรวจเอกสุนทร บุญปรีดา โครงการถนนปลอดภัยจากเมาไม่ขับ ครั้งที่ 9

สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้มีผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมจำนวน 800 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจในโทษภัยของการดื่มเครื่องดี่มแอลกอฮอล์ สร้างจิตสำนึกในการไม่ดื่มสุราแล้วขับรถ เพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมทั้งไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีกในอนาคต

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close