พม.จัดงานโชว์นวัตกรรมผู้สูงอายุไทยยกระดับคุณภาพชีวิต
ข่าวสังคม วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 14:27 น.
839165
พม.จัดงานโชว์นวัตกรรมผู้สูงอายุไทย เพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ไทยแลนด์ 4.0 

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกลไทยแลนด์ 4.0 : สูงวัย สูงคุณค่าสานภูมิปัญญา สู่ลูกหลานไทย” เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ นำนวัตกรรมและภูมิปัญญาไปเผยแพร่ในสังคม นับเป็นการ Kick off เพื่อแสดงภาพรวมของนวัตกรรมในด้านต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ที่กระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  มีแผนดำเนินการร่วมกันตลอดทั้งปี 2561 อาทิ ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ  นวัตกรรมการบริการทางการแพทย์  นวัตกรรมหุ่นยนต์ดินสอเพื่อนผู้รู้ใจผู้สูงอายุ  Application สำหรับผู้สูงอายุ ที่ปรึกษาทางการเงิน นวัตกรรมการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ นวัตกรรมอาหารเพื่อผู้สูงอายุ และ ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  ที่พร้อมจะถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมงาน นอกจากนี้ มีการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการนำนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสำหรับปี 2561 โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับคลังปัญญาผู้สูงอายุ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น  

สำหรับแผนการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุในปี 2561 กระทรวง พม. ได้กำหนดแผนการนำเสนอนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทั้งด้าน นวัตกรรมความรู้ทางการเงินเพื่อสังคมผู้สูงอายุ/นวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ (อยู่ระหว่างการหารือความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข)  แอพพลิเคชั่น สิทธิต่างๆ ของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทำให้สามารถอำนวยความสะดวก ในการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุได้ตลอด 24 ชั่วโมง ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
839243
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา"สภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน กับฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 1 จนถึง วันที่ 6 กุมภาพั...
839166
พม. จัดงานโชว์นวัตกรรมผู้สูงอายุไทยเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ไทยแลนด์ 4.0
839129
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ เตือน ฉบับที่ 23 ประเทศไทยตอนบนอากาศแปรปรวน ภาคใต้ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง
839057
ฝนตกเช้ามืด ทำน้ำท่วมขังถนนหลายสาย เส้นบางนาหน้าห้างเมกะบาง ซอยแบร่ง ยังมีน้ำท่วมขัง ขอประชาชนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนน