นายกฯเปิดงานวันเด็กศธ.ขอพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
ข่าวการเมือง วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 10:03 น.
835251
นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานวันเด็กกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้เด็กๆ ตั้งใจเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ร่วมยุทธศาสตร์ชาติ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกเยาวชนสัมพันธ์และตัวแทนเด็ก เยาวชน ว่า รัฐบาลตระหนักว่าเด็กเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต มุ่งส่งเสริมสนับสนุนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็ก ให้ตั้งใจศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์และพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี มีความรอบรู้เรื่องกฎหมาย และปฏิบัติตนให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี มีคุณธรรมความรักสามัคคีและรักษาวัฒนธรรมประจำชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน พร้อมชี้แจงความสำคัญของเยาวชนร่วมดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อไปพัฒนาประเทศต่อไป 

รวมทั้งยังย้ำให้เยาวชนน้อมนำพระบรมราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เรื่องการทำดีจิตอาสา เพื่อสังคมมาปฏิบัติ ตลอดจนนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถในรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในชี้วิตประจำวัน

INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
839199
นายกรัฐมนตรี ชวนคนมีรายได้น้อยลงทะเบียนร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ย้ำ รบ.หวังยกระดับชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน
839183
"มีชัย" ติง สนช.ปรับแก้ พรป.ส.ว.อาจไม่เข้าใจความมุ่งหมายของ กรธ. ที่ต้องการให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพมามีส่วนร่วมทางการเมือง - รับแย้ง สนช.ปมขยา...
839178
รองนายกฯวิษณุ บอกอายัดบ้านยิ่งลักษณ์แต่ลูกอยู่ต่อได้ ชี้ช่องส่งทนายยื่นทุเลายึดทรัพย์,ไร้ปัญหากกต.เตรียมของบฯลต.5.8 พันล้าน
839159
"มีชัย" ได้รับร่างกฎหมายลูก สส.-สว. แล้ว รอดูตั้ง กมธ.ร่วม พิจารณาอย่างละเอียด พร้อมเตือน สนช. หากคว่ำต้องรับผิดชอบ