DREITเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯวันพรุ่งนี้
ข่าวเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560 21:37 น.
829353
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT) เริ่มซื้อ 15 ธ.ค. นี้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT) เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ในโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน และโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 15 ธ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวม 4,034 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “DREIT”

ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT) เป็นหลักทรัพย์ที่เกิดจากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยจะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันพรุ่งนี้(15ธค.) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “DREIT”   ด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวม 4,034 ล้านบาท

โดย DREIT ออกหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DTCPF) เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม โดยอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ DTCPF เป็น DREIT คือ 1 หน่วยลงทุน ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ พร้อมเงินสด 1.06 บาท รวมจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออก 409.4 ล้านหน่วย และเงินสด 433.96 ล้านบาท โดยมีบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ รีท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ดุสิตธานี เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย เป็นทรัสตี บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
839207
การลงทุนในตลาดหุ้นไทยตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับเพิ่มขึ้น 6.74 จุด แตะ 1,833.60 จุด
839191
NEA เปิดเวทีให้ความรู้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยรับมือความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
839190
ธนาคารแห่งประเทศไทย เผย ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ปี 2561 ดี ส่งออกหนุน คาดเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย
839184
กระทรวงพาณิชย์ เตรียมทบทวนรายการสินค้าในตะกร้าเงินเฟ้อใหม่ เพื่อสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบัน อาจนำสินค้าออนไลน์มาคำนวณด้วย