สมเด็จพระเทพฯพระราชทานรางวัลพยาบาลดีเด่นโลก
ข่าวราชสำนัก วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2560 16:50 น.
828671
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ประจำปี 2560 ให้ "อู๋ซินเจียน -ดร.อุยซุคคิม"  พยาบาลดีเด่นโลก

วันนี้ (11 ธ.ค.2560) เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ยัง พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง  ทรงเป็นประธาน พระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2560   โดยผู้ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2559 คือ นางสาวอู๋ซินเจียน (Miss Xinjuan WU) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นผู้นำทางการพยาบาลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการยับยั้งวิกฤตการระบาดของโรคซาร์ส ในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความปลอดภัยและลดอัตราการตายของประชาชน และผู้ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2560 คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุยซุคคิม (Professor Emeritus Dr. Euisook KIM) พยาบาลจากสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นผู้นำสำคัญในการร่วมกำหนดนโยบายสุขภาพของประเทศ และการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสุขภาพมารดาและเด็ก

สำหรับ มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ คณะกรรมการสภาการพยาบาลได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุด และเป็นพระราชานุสรณ์ให้พระเกียรติยศยืนยง และขจรขจายไปยังนานาชาติ  ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
838804
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทอดพระเนตรแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี
837276
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของ ม.เชียงใหม่
835375
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าองคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 1,000 ผืน
832726
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน สคส.ปี 61 อวยพร ประชาชนมีความสุขใช้สติเหตุผล เป็นพลังเข้มแข็งต่อประเทศ