ข่าวต้นชั่วโมง 07-12-60 เวลา 12.00 น.
มัลติมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 12:06 น.

ชมคลิปวีดีโอ