ข่าวต้นชั่วโมง 07-12-60 เวลา 11.00 น.
มัลติมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 11:05 น.

ชมคลิปวีดีโอ