'ดรุณ'เผยแผนการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ในสนามบิน
มัลติมีเดีย วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560 10:00 น.

ชมคลิปวีดีโอ