เชียงใหม่พร้อมเปิดตลาดประชารัฐ5.ธ.ค.นี้
ข่าวอาชีพและชอปปิ้ง วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2560 17:30 น.
827281
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมเปิด “ตลาดประชารัฐ” ที่จะ Kick off พร้อมทั่วประเทศ 5.ธ.ค.นี้

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เตรียมการเปิดงาน “ตลาดประชารัฐ” (Kick off) ของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณตลาดหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยเชียงใหม่มีตลาดประชารัฐ และตลาดอื่นๆ ที่เข้าร่วมจำนวน 8 ตลาด ประกอบด้วย ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐต้องชม บ้านสันลมจอย ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม และตลาดเกษตรปลอดภัย ตลาด อตก. 

โดยได้จัดกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนเด่น ผลผลิตการเกษตรและอาหารชวนชิมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ เช่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ของที่ระลึก สมุนไพรเพื่อสุขภาพ อาหารปลอดภัย ธงฟ้าฯ เป็นต้น และการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรี เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและรายได้ของประชาชนในการ ชม ชิม ช้อป ตลาดประชารัฐดังกล่าว ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคมนี้ บริเวณตลาดหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแต่ละอำเภอก็จะเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้จากการลงทะเบียนผู้ประกอบการของเชียงใหม่พบว่ามีผู้มาลงทะเบียนร่วมโครงการกว่า 2,900 ราย ระหว่างนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบและแยกประเภทไปตามตลาดที่มีความประสงค์

INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
838900
เกษตรกรชาวสุรินทร์-ชีวิตต้องสู้!! คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ใช้พื้นที่แค่ 3 งาน ปลูกผักรวมปลอดสารพิษขาย สร้างรายได้เดือนละกว่า 10,000 บาท
838807
อ่างทอง สุดยอดผัดไทโบราณ ราคา 20 บาท อิ่มอร่อยในจานเดียว และเมนูเส้นในราร้านก็ราคา 20 บาท เปิดบริการทุกวัน
838577
สารวัตรหญิงพิสูจน์หลักฐานสตูล หันมาเพาะเมล่อนข้างบ้านพักขายหารายได้เสริม ได้รับการตอบรับดีมาก
838441
ชาวอ่างทอง งมหาหอยขม ตามคลองสาธารณะสร้างรายได้วันละ 200 - 300 บาท เลี้ยงครอบครัวมานานกว่า 5 ปี