“อุทยานแห่งชาติออบหลวง”มหัศจรรย์ธรรมชาติแหล่งประวัติศาสตร์ที่น่าศึกษา
ไลฟสไตล์ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 15:35 น.
825206

อุทยานแห่งชาติออบหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งใน จ.เชียงใหม่ เพราะนอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงาม แล้ว ยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เป็นอย่างมาก  ตามประวัติดั้งเดิมของอุทยานแห่งชาติออบหลวง เล่าสืบต่อกันมาว่า ในลำน้ำแม่แจ่ม สมัยก่อนเรียกว่าแม่น้ำสลักหิน เพราะแม่น้ำนี้ได้เจาะภูเขาเห็นลูกหนึ่งจนทะลุไหลผ่านเป็นลำน้ำตรงที่เรียกว่าออบหลวง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแม่น้ำแจ่ม ซึ่งเป็นชื่อเรียก กันในปัจจุบันคำว่าออบเป็นภาษาท้องถิ่นของทางภาคเหนือ แปลว่า “ช่องแคบ” คำว่า “หลวง”  แปลว่าใหญ่ ดังนั้น”ออบหลวง” ในภาษาท้องถิ่นจึงแปลว่า “ช่องแคบขนาดใหญ่” เนื่องมาจากภูเขาที่มีหน้าผาสูงชัน ถูกแม่น้ำแม่แจ่ม เจาะ ผ่านทะลุไป

ในปี 2508 กรมป่าไม้เห็นว่าบริเวณริมถนนในท้องที่ตำบลหางดง อำเภอฮอด และ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ร่มรื่นสภาพภูมิประเทศสวยงามแปลกตา มีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติประกอบด้วยเขาและลำน้ำที่ไหลแรงผ่าน ตรงเขาที่ชาวเหนือเรียกว่า ออบหลวง เป็นที่ซึ่งประชาชนชอบไปพักผ่อนชมธรรมชาติหาความรื่นรมย์อยู่เป็นประจำจึงได้จัดให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในรูปแบบของ วนอุทยาน ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ 2509 โดยให้อยู่ในความดูแลของสำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ วนอุทยานออบหลวง ในอดีตเป็นสถานที่พักแรมของบริษัทบอร์เนียว ที่มีกิจการทำไม้ซึ่งในสมัยนั้นการทำไม้สักจะใช้วิธีการลำเลียงล่องมาตามลำน้ำแม่แจ่ม ไม้จะมาวนอยู่ที่ออบหลวงซึ่งเป็นวังน้ำวนและลึกมาก บริษัทจึงตั้งปางพัก ตรงจุดนี้เพื่อคอยเก็บไม้ที่ไหลมาไม่ให้ไหลลงไปวังน้ำวน 

ต่อมากรมป่าไม้ได้โอนให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองอุทยานแห่งชาติและในต้นปี พ.ศ. 2531 ได้มีการสำรวจเบื้องต้นพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบวนอุทยานเพื่อยกฐานะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติจึงได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับพิเศษ ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ 2534  กำหนดที่ดินเปล่า จอมทองป่าแม่แจ่มและป่าแม่คืนในท้องที่ ตำบลดอยแก้ว ตำบลสบเตี๊ยะ ตำบลแม่สอย ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง  ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม และตำบลหางดง อำเภอฮอด ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2534 หรืออุทยานแห่งชาติออบหลวงเนื้อที่ประมาณ 553 ตารางกิโลเมตร หรือ 345,625 ไร่ นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 68 ของประเทศไทย 

ผลการสำรวจปรากฏว่ามีสภาพป่าสมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศน์ทุกประการมีจุดเด่นทางธรรมชาติสวยงามหลายแห่งเช่นน้ำตกบ่อน้ำร้อนเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งและเป็นแหล่งคนต้นน้ำลำธารของลำน้ำแจ่มและแม่น้ำปิงตอนล่างเหมาะสมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติได้

 ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติออบหลวง เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม มีจุดกางเต็นท์บริเวณริมแม่น้ำ และมีห้องน้ำไว้คอยบริการ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และจุดชม ออบหลวง ที่ทางอุทยานฯ จัดทำไว้เพื่อให้ชมความงามของ ออบหลวง ได้ชัดเจน  สะพานเชื่อมช่องเขาขาดสำหรับนักท่องเที่ยวยืนชมความงดงามของ ทัศนียภาพออบหลวง

และยังมีอีกจุดที่น่าสนใจ นั่นคือ  ดินแดนมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์อยู่ใกล้เคียงกับช่องแคบออบหลวง ซึ่ง กองโบราณคดี กรมศิลปากร  ได้ขุดค้นเพื่อศึกษาวิจัยร่วมกับประเทศฝรั่งเศส  ขุดค้นพบโบราณวัตถุ และหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์จำนวนมาก เช่น เครื่องมือหินกระเทาะแกนหินและสะเก็ดหิน ขวานหินขัด ชิ้นส่วน เครื่องประดับและภาชนะสำริด ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ ที่สำคัญคือ พบโครงกระดูกของมนุษย์ในสมัยยุคสำริด มีอายุระหว่าง 2,500 - 3,500 ปี ก่อนคริสตกาล ด้วย

หากใครสนใจก็ ไปเที่ยวชม ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ หรือจะไปแคมป์ปิ้ง พักผ่อนหย่อนใจ ก็ไปกันได้ที่ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เจ๊า!

INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     INN News Image     


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
838310
เปิดภาพมุมสูงทะเลหมอก รอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์บนภูขาพระพุทธบาท วัดพระธาตุคีรีเขต อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
836886
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านปางห้า หมู่บ้านท่องเที่ยวเหนือสุดของประเทศไทย สร้างผลงานจากกระดาษสา ด้วยตนเองณ จินนาลักษณ์มิราเคิลออฟสา
836790
ชาวพืชอุดม จ.ปทุมธานี ชวนเก็บภาพดอกเหลืองเชียงรายบานสะพรั่งบนเลียบคลอง 13