สปส.เผยคนพิการได้รับสิทธิตามเกณฑ์
ข่าวเศรษฐกิจ วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 13:21 น.
825164
สำนักงานประกันสังคม เผย คนพิการได้รับสิทธิตามเกณฑ์ครบถ้วน แจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ เริ่ม 1 ม.ค. 61 
นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับความสะดวกตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ว่า คนพิการในระบบประกันสังคมสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ได้ อีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสังคมครบถ้วน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด นอกจากนี้ ผู้พิการสามารถยื่นเรื่องเพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษาพยาบาล ระหว่างสิทธิบัตรทองกับสิทธิประกันสังคม หรือเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลได้ ณ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
อย่างไรก็ตามสิทธิการรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคม เมื่อเลือกแล้ว สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เลือกไว้ได้ทันทีโดยเริ่มใช้สิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1 และ 16 ของเดือน นับแต่วันที่มายื่นเรื่อง ทั้งนี้หากคนพิการที่ถูกโอนสิทธิไปหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษา จะถือว่าคนพิการประสงค์จะใช้สิทธิบัตรทองต่อไป และกรณีที่ใช้สิทธิบัตรทองจะต้องรับบริการในหน่วยบริการของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ยกเว้น กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง Related News
839207
การลงทุนในตลาดหุ้นไทยตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ปิดตลาดดัชนีปรับเพิ่มขึ้น 6.74 จุด แตะ 1,833.60 จุด
839191
NEA เปิดเวทีให้ความรู้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยรับมือความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
839190
ธนาคารแห่งประเทศไทย เผย ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ปี 2561 ดี ส่งออกหนุน คาดเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ย
839184
กระทรวงพาณิชย์ เตรียมทบทวนรายการสินค้าในตะกร้าเงินเฟ้อใหม่ เพื่อสะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบัน อาจนำสินค้าออนไลน์มาคำนวณด้วย